Za stanovništvo
Wiener Main Wiener Main
DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

S pažnjom prema važnom

Zdravi možemo sve.

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

“Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa.”

Donesite još danas mudru odluku i uložite u ono najvažnije – u svoje zdravlje i u svoj život. Pokažite odgovornost prema sebi i članovima svoje porodice, zaštitite ih onda kada im bude bilo najpotrebnije i učinite  budućnost bezbrižnijom.

Wiener Städtische dobrovoljno zdravstveno osiguranje Vam omogućava efikasnu medicinsku zaštitu i pružiti pokriće za najkvalitetnije lečenje u zdravstvenim ustanovama.

Polisa obezbeđuje:

 • usluge najboljih lekara
 • dostupnost našeg stručnog osoblja 7 dana u nedelji, 24 časa dnevno
 • brzo i lako zakazivanje pregleda, bez čekanja i nepredviđenih odlaganja
 • slobodu izbora zdravstvene ustanove i lekara kod koga ćete se lečiti
 • usluge u više od 700 privatnih i državnih zdravstvenih ustanova
 • savremene metode lečenja
 • refundaciju troškova lečenja ako se koriste usluge ustanova van naše mreže

Za zakazivanje pregleda, informacije o polisi osiguranja, kao i savetovanje o načinu ostvarivanja Vaših prava, na raspolaganju Vam se nalazi naše stručno osoblje iz Medicinskog Call centra. Oni su Vam dostupni 24 časa, 7 dana u nedelji na broju telefona 011 22 09 808 i putem mejla dzocallcentar@wiener.co.rs.

Osiguranicima dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja dostupna je aplikacija Wiener zdravlje koju je moguće besplatno preuzeti sa „Google Play“ i „App Store“-a.
Aplikacija omogućava brzo i lako zakazivanje pregleda, precizan uvid u osiguravajuće pokriće, prikaz svih dospelih zahteva, kao i mogućnost dostave dokumentacije medicinskoj ustanovi ili Wiener Städtische osiguranju.

 

NEW BASIC

NEW BASIC paket je skup pregleda i analiza koji zadovoljava najčešće potrebe za medicinskom negom. U okviru vanbolničkog lečenja, možete birati visinu pokrića i njegov obim, kroz ugovaranje dopunskih usluga. Premiju možete uplaćivati mesečno ili godišnje. 

Osiguravajuće pokriće: 1.000 EUR – 3.000 EUR

Paket usluga:  

 • Pregledi lekara
 • Laboratorijska i druga dijagnostika
 • Hitne stomatološke intervencije usled nesrećnog slučaja
 • Zaštita mentalnog zdravlja u kriznim situacijama
 • Hitan sanitetski prevoz
 • Zdravstvena zaštita trudnica*

* osim za New Basic 1.000 EUR

Dopunske usluge:

 • Sistematski pregled
 • Lekovi na recept
 • Fizikalna terapija i medicinska rehabilitacija
 • Oftalmološke usluge
 • Homeopatija i homeopatski lekovi
 • Stomatološke usluge

PREMIUM

PREMIUM paket obuhvata preglede, analize i bolničko lečenje, čime obezbeđujete korišćenje velikog broja medicinskih usluga. Povećanjem iznosa pokrića i dopunskim uslugama ostvarujete široku i trajnu medicinsku zaštitu. Premiju možete uplaćivati mesečno ili godišnje.

Osiguravajuće pokriće: 10.000 EUR – 50.000 EUR

Paket usluga: 

 • Pregledi lekara
 • Laboratorijska i druga dijagnostika
 • Hitne stomatološke intervencije usled nesrećnog slučaja
 • Hitan sanitetski prevoz
 • Kućno lečenje/dijagnostika
 • Zaštita mentalnog zdravlja u kriznim situacijama
 • Bolničko lečenje
 • Zdravstvena zaštita trudnica i beba

Dopunske usluge:

 • Sistematski pregled
 • Lekovi na recept
 • Fizikalna terapija i medicinska rehabilitacija
 • Oftalmološke usluge
 • Homeopatija i akupunktura, homeopatski lekovi
 • Stomatološke usluge

MAXIMA

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje može se ugovoriti i za strane državljane koji su na privremenom boravku i radu u Srbiji, kao i za članove njihovih porodica.

MAXIMA paket obuhvata bolničko i vanbolničko lečenje. Visoko osiguravajuće pokriće od 100.000 EUR pružiće izuzetnu zaštitu od rizika i sume koje garantuju temeljnu i kvalitetnu zaštitu.

Osnovni paket usluga:  

 • Bolničko lečenje
 • Hitne stomatološke zdravstvene usluge
 • Kućno lečenje
 • Ambulantni pregledi
 • Laboratorijska, rendenska i druga dijagnostika
 • Hitan sanitetski prevoz
 • Patronažna nega
 • Lekovi na recept
 • Mentalno zdravlje
 • Medicinska rehabilitacija
 • Medicinsko-tehnička pomagala i implanti
 • Ortopedski ulošci

Dopunske usluge:

 • Oftalmološke usluge
 • Stomatološke usluge

U nastavku možete preuzeti uslove osiguranja koji su trenutno na snazi. Za sve prethodne verzije uslova osiguranja, molimo da nas kontaktirate: office@wiener.co.rs.

Opšti uslovi Dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja
Posebni uslovi za Dobrovoljno zdravstveno osiguranje za pokriće troškova lečenja

Obrasce za prijavu osiguranog slučaja možete preuzeti ovde.