Za stanovništvo

Moja sinergija

Život je pun boja.

Sigurnost. Zdravlje. Investicija.

 

Zašto da izaberem ovaj proizvod?

„Moja sinergija“ u jednoj polisi obezbeđuje sigurnost kroz osiguranje života, mogućnost
zarade kroz ulaganje u investicione fondove i zaštitu zdravlja kroz ugovorena dopunska
osiguranja.

Kako da se dodatno osiguram?

Uz osiguranje života obavezno se ugovaraju dopunska osiguranja:

  • osiguranje od posledica nesrećnog slučaja (nezgode)
  • osiguranje od smrti usled nesrećnog slučaja (nezgode)

Dodatno se mogu ugovoriti pokrića za: troškove lečenja težih bolesti u zemlji/inostranstvu, troškove lečenja malignih bolesti, preloma kostiju, hirurških intervencija, kao i pokrića troškova sistematskih i dodatnih dijagnostičkih pregleda, kao i dnevne bolničke naknade.

U zavisnosti od nivoa rizika, moguće je izabrati jedan od sledećih investicionih paketa:

Detaljnije informacije o paketima, sa primerima možete pročitati u našem lifletu.