Za stanovništvo

Opšta odgovornost

Uprkos Vašoj maksimalnoj pažnji i želji da izbegnete greške ili neželjene okolnosti u životu i poslovanju, one se svakodnevno dešavaju. Neki propusti mogu imati posledice po druge ljude,  koji imaju zakonsko pravo da zahtevaju odštetu.

Odštetni zahtevi podneti protiv Vas kao pojedinca mogu biti veoma visoki i naneti Vam veliku materijalnu štetu. Pored toga, njihovo rešavanje će Vam oduzeti vreme i energiju. Zato Vam predlažemo da razmislite o našoj polisi osiguranja od odgovornosti.

Šta možete osigurati ovom polisom?

Osiguranjem opšte odgovornosti osigurava se zakonska građanska odgovornost osiguranika za štete nanete trećim licima nastale  usled smrti, povrede tela, narušenja  zdravlja ili oštećenja i/ili uništenja stvari trećih lica.

U nastavku možete preuzeti uslove osiguranja koji su trenutno na snazi. Za sve prethodne verzije uslova osiguranja, molimo da nas kontaktirate: office@wiener.co.rs.

Uslovi za osiguranje od odgovornosti iz delatnosti za štete pričinjene trećim licima

Obrasce za prijavu osiguranog slučaja možete preuzeti ovde.