Za stanovništvo

Global Assistance

NOVA ASISTENTSKA KUĆA NA TRŽIŠTU SRBIJE

PREDSTAVLJAMO VAM GLOBAL ASSISTANCE D.O.O.

GLOBAL ASSISTANCE d.o.o. je kompanija koja je nastala zajedničkim ulaganjem Viennna Insurance Group (VIG) i Wiener Städtische osiguranja. Svi klijenti koji ugovore polise putnog, zdravstvenog, imovinskog osiguranja i osiguranja pomoći na putu u Wiener Städtische osiguranju od sada će dobijati uslugu asistencije isključivo preko GLOBAL ASSISTANCE d.o.o.

Prednost Global Assistance d.o.o. na tržištu u Srbiji ogleda se u brzoj i pravovremenoj asistenciji, kvalitetnoj medicinskoj usluzi, operaterima koji govore maternjim jezikom svojih osiguranika, kao i pripadnosti mreži asistentskih kuća u okviru VIG grupe, kroz koju se omogućuje međunarodna teritorijalna pokrivenost pružanja usluga asistencije.

U saradnji sa pažljivo odabranim partnerima i saradnicima, Global Assistance d.o.o. pružaće sledeće usluge asistencije:

  • Putna asistencija za vreme puta i boravka u inostranstvu
  • Pomoć na putu u zemlji i inostranstvu
  • Majstor u kući za slučaj hitne intervencije i popravke
  • Medicinska asistencija u okviru putnog osiguranja za slučaj potrebe za medicinskom uslugom u zemlji, za državljane Republike Srbije i za strane državljane koji su u poseti Srbiji
  • Usluge Kontakt centra za potrebe poslovanja pravnih lica različitih delatnosti
  • Pružanje informacija o ostvarivanju prava u okviru ugovorene polise osiguranja

KONTAKT:

Global assistance D.O.O, Beograd
Trešnjinog cveta 1
11070 Novi Beograd, Srbija
tel. +381 11 222 1 600 (24/7)
office@globalassistance.rs
globalassistance.rs