Za stanovništvo

Sistem upravljanja kvalitetom

Međunarodno priznati sertifikat za sistem upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008 kompanija Wiener Städtische osiguranje a.d.o. Beograd dobila je u januaru 2013. godine.

Time smo dokazali da ispunjavamo visoke kriterijume međunarodno priznatog standarda u oblasti pružanja usluga osiguranja imovine i lica, strogo vodeći računa o zahtevima i potrebama klijenata, zaposlenih, akcionara i svih naših poslovnih partnera.

Naš kontinuirani rad na poboljšanju poslovnih procesa, informacionih sistema, proizvoda i usluga još jednom je potvrđen u decembru 2015. godine, kada smo po treći put za redom sertifikat uspešno odbranili.

Sertifikat nam je dodelila kompanija SGS (Société Générale de Surveillance), svetski lider za verifikaciju, ispitivanje i sertifikaciju sistema kvaliteta iz Švajcarske, koja je osnovana 1878. godine i ima više 85.000 zaposlenih u 1.800 predstavništava i laboratorija širom sveta.