Za mali biznis
English
Za mali biznis

Za mali biznis

Vođena ciljem da zadovolji jednu od osnovnih ljudskih potreba – potrebu za sigurnošću, Wiener Städtische osiguranje a.d.o. Beograd nudi čitavu paletu proizvoda po meri klijenata. Na jednoj polisi osiguranja, mogu se naći različiti paketi formirani prema konkretnim željama i potrebama klijenata.