Za stanovništvo

Vienna Insurance Group-a (VIG) podržava borbu protiv COVID-19

19.05.2020.

Investicija u biotehnološku kompaniju Apeiron Biologics koju je osnovao Jozef Peninger

Vienna Insurance grupa (VIG) koja u Srbiji posluje preko Wiener Städtische osiguranja a.d.o. i kompanije za reosiguranje Wiener Re, investirala je u austrijsku biotehnološku kompaniju Apeiron Biologics AG, koja …