Za stanovništvo

Osiguranje useva i plodova

Ukupna šteta po agrar u Srbiji samo od poplava u 2014. godini bila je veća od 600 miliona dolara…

Nemojte da dozvolite da budete deo statistike: osigurajte svoje useve i plodove od vremenskih faktora, i posvetite se ulaganju u kvalitet Vašeg posla.

OSIGURAJTE:
 • industrijsko bilje
 • povrtarske kulture
 • lekovito, začinsko i ukrasno bilje
 • plodove voća i grožđe
 • stabla voća i čokote vinove loze, mlade zasade do stupanja u rod i zasade u rodu
 • voćno-lozni i šumski sadni materijal, reznice, kalemove i podloge
 •  biljke u staklenicima i plastenicima
 • krmno bilje, trave i dr.
 • vrbe za pletarstvo, trska i dr.
GUBITAK PRINOSA ILI RODA OSIGURAVA SE OD OPASNOSTI:
 • grada, požara i udara groma (osnovni rizik)
 • oluje (dopunsko pokriće)
 •  poplave (dopunsko pokriće)
 •  prolećnog mraza (dopunsko pokriće)
 •  jesenjeg mraza za gubitak semenskog kvaliteta semenskog kukuruza (dopunsko pokriće)
 • posle žetve – berbe (dopunsko pokriće)
PROŠIRENJE OSIGURAVAJUĆEG POKRIĆA USLED:
 • gubitka semenskog kvaliteta kod proizvodnje semenskih useva i plodova (doplatak)
 • osiguranje gubitka kvaliteta voća (jabuka, kruška, breskva)