Za stanovništvo

Majstor u kući

Ako iznenada pukne cev u Vašem domu, ili Vam se polomi ključ u bravi, ili se desi iznenadni nepredvidivi kvar u Vašem domu, osiguranje Majstor u kući obezbeđuje pomoć stručnih i ovlašćenih lica tokom 24 sata, svakoga dana, 365 dana u godini.

Majstor u kući je osiguranje pomoći za slučaj potrebe hitne popravke u stanu ili kući.

Kada Vam je potrebna pomoć…

 • mi smo uz Vas 24h, 7 dana u nedelji
 • i praznicima!

Šta obuhvata ovo osiguranje?

 1. Organizaciju pomoći – prijem telefonskog poziva u centru za pomoć i organizovanje dolaska stručnih i ovlašćenih lica
 2. Pokriće troškova izvođenja sledećih radova: *
 • vodoinstalaterskih radova – usled kvara ili zagušenja na pripadajućim  vodovodnim i kanalizacionim instalacijama
 • stolarskih radova – usled štete ili kvara na vratima i prozorima nastalim zbog pokušaja ili izvršenja provalne krađe
 • bravarskih radova – radi omogućavanja ulaska/izlaska korisnika u/iz stana ili kuće, a usled gubitka ili krađe ključeva ili kvara brave
 • staklarskih radova – na zameni polomljenih stakala na spoljnim vratima  ili prozorima stana ili kuće
 • zidarskih i krovopokrivačkih radova
 • električarskih radova – usled kvara na električnim instalacijama, klima uređajima i bojlerima, a koji su posledica udara groma, previsokog napona ili kratkog spoja
 • radova u vezi sa primarnim sistemom grejanja – na otklanjanju oštećenja ili kvara
 • radova na čišćenju, sušenju i dezinfekciji – u slučaju izlivanja vode, poplave ili prodora otpadnih i drugih voda.

*Osiguranik sam snosi troškove za zamenske delove

 • Dodatno osiguranje pokriva:

– organizovanje i pokriće troškova prevoza i privremenog smeštaja u slučaju da radove nije moguće izvršiti u roku od 24 sata a oštećenje je takvo da se stan ili kuća ne mogu upotrebljavati.

Ukoliko imate potrebu za hitnom popravkom, pozovite Kontak centar Global assistance:

+381 11 222 1 600

Pre upućivanja poziva Kontakt centru potrebno je da pripremite sledeće podatke:

• ime, prezime i adresu osiguranika, kao što je navedeno na polisi

• broj polise osiguranja

• adresu mesta osiguranja – stana ili kuće

• kratak opis problema i vrstu pomoći koja Vam je potrebna

U Vaš dom će doći stručna osoba koja će popraviti kvar ili preduzeti dalje korake kako bi se popravka izvršila za najkraće moguće vreme.

O izboru vrste i obima pomoći odlučuje asistentska kuća, na osnovu svih okolnosti konkretnog slučaja.

U toku godine obezbeđuje se usluga za najviše tri hitna slučaja.

U nastavku možete preuzeti uslove osiguranja koji su trenutno na snazi. Za sve prethodne verzije uslova osiguranja, molimo da nas kontaktirate: office@wiener.co.rs .

Uslovi za osiguranje pomoći za slučaj potrebe hitne popravke u stanu ili kući