Za stanovništvo

Osiguranje sportista

Ovo osiguranje možete da ugovorite u periodu od godinu dana ili samo za vreme određenog takmičenja.

Sportista je osiguran kada se nesrećni slučaj desi:

  • Pri sportskoj delatnosti osiguranika, za vreme treninga i takmičenja u navedenooj grani sporta,
  • Za vreme dok se osiguranik nalazi na neprekidnom putu van sedišta sportske organizacije čiji je član, i to od kuće do mesta određenog za treninge ili takmičenje, i na povratku kući,
  • Pri obavljenju određenih dužnosti po nalogu uprave sportskog društva i to: učešće na sportskim sastancima, konferencijama, nabavci sportskih rekvizita i sl, kao i dok je na putu u vezi sa obavljanjem ovih poslova.

Ukoliko nastupi osigurani slučaj u zavisnosti od preuzetih rizika naša obaveza je da isplatimo:

  • Celu osiguranu sumu za slučaj smrti usled nezgode ili potpunog invaliditeta,
  • Procenat od osigurane sume ugovorene za invaliditet, koji odgovara procentu delimičnog invaliditeta prema priloženoj lekarskoj dokumentaciji,
  • Ugovoreni iznos dnevne naknade za svaki dan privremene nesposobnosti za rad, a koja je nastala usled nesrećnog slučaja,
  • Troškove lečenja, ako je osiguraniku usled nesrećnog slučaja bila potrebna lekarska pomoć i ako je imao troškove lečenja.