Za stanovništvo

Moj Wiener portal

Predstavljamo Moj Wiener portal!

Jedinstveno mesto koje nudi prikaz Vaših polisa osiguranja.

Kao ugovarač osiguranja, bilo da ste fizičko ili pravno lice u nekoliko klikova dobijate prikaz svojih aktivnih, raskinutih, redukovanih, isteklih polisa osiguranja* sa osnovnim informacijama.

Moj Wiener portal Vam omogućava da vidite obaveštenja o dospeću premije, informacije o dugovanjima, polisama koje su pred istek, pregled ostvarene dobiti po godinama za Vaše polise životnog osiguranja sa pravom učešća u dobiti, Uslove za online plaćanje premije osiguranja, kao i brojne korisne linkove.

Opcija Moje polise daje detaljan pregled o statusu  Vaših polisa, popis ugovora po vrstama osiguranja, uključujući i opšte informacije o Vašim ugovorenim polisama.

Klikom na bilo koju polisu dobijate i informacije o mogućnostima za direktno plaćanje premije osiguranja.

U samo nekoliko koraka možete izvršiti brzo online plaćanje premije osiguranja za polise koje su ugovorene za plaćanje u dinarima i time bolje organizovati svoje vreme. Ukoliko se ipak odlučite na tradicionalan način plaćanja i odlazak na mesto transkacije, dostupan Vam je primer sa uputstvom kako treba da popunite uplatnicu za plaćanje premije osiguranja.

Moj Wiener portal štedi Vaše vreme.

Na raspolaganju smo za sva Vaša pitanja i putem poruka koje nam možete poslati direktno sa Vašeg profila na portalu.

Pomoću korisničkog imena i lozinke brzo i lako pristupate svom jedinstvenom korisničkom nalogu, dok uputstvo za registraciju možete preuzeti ovde.

Ukoliko Vas interesuje osiguranje koje još uvek niste ugovorili tu je WIDA - naš digitalni agent, koja će na jednostavan i lak način obračunati premiju osiguranja prema Vašem zahtevu.

Vidite ono što Vam je zaista važno!

* Napomena: Moj Wiener portal nudi uvid u određene polise osiguranja. Status polisa obaveznog osiguranja vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima (autoodgovornost) i polisa putnog zdravstvenog osiguranja se ne prikazuju na Wiener portalu.