Za stanovništvo

Moj Wiener portal

Predstavljamo Moj Wiener portal!

Jedinstveno mesto koje nudi prikaz Vaših polisa osiguranja na jednom mestu.

Bilo da ste fizičko ili pravno lice, kao ugovarač osiguranja ćete u samo nekoliko klikova imati prikaz svojih aktivnih, raskinutih, redukovanih, isteklih polisa osiguranja* sa osnovnim informacijama.

Moj Wiener portal je mesto na kome imate pregledan i precizan uvid u Vaše polise. Na početnoj strani Wiener portala možete pronaći obaveštenja o dospeću premije, informacije o dugovanjima, polisama koje su pred istek, kao i brojne korisne linkove.

Opcija Moje polise Vam omogućava uvid u pregled i trenutni status Vaših polisa, popis ugovora po vrstama osiguranja, uključujući i opšte informacije o polisama.
Klikom na bilo koju polisu dobijate informacije o plaćanju i elementima samog ugovora.

Korišćenje Wiener Portala štedi Vaše vreme u odnosu na poziv Call centru i slanje zahteva putem e-maila ili društvenih mreža.

Pomoću korisničkog imena i lozinke brzo i lako pristupate svom jedinstvenom korisničkom nalogu, dok uputstvo za registraciju možete preuzeti ovde.

Ukoliko Vas interesuje osiguranje koje još uvek niste ugovorili tu je WIDA – naš digitalni agent, koja će na jednostavan i lak način obračunati premiju osiguranja prema Vašem zahtevu.

Vidite ono što Vam je zaista važno!

* Napomena: Moj Wiener portal nudi uvid u određene polise osiguranja. Status polisa obaveznog osiguranja vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima (autoodgovornost) i polisa putnog zdravstvenog osiguranja se ne prikazuju na Wiener portalu.