Za stanovništvo

Moj Wiener portal

Predstavljamo Moj Wiener portal!

Jedinstveno mesto koje nudi prikaz Vaših polisa osiguranja.

Vaše polise

Bilo da ste fizičko ili pravno lice, kao ugovarač osiguranja ćete u samo nekoliko klikova imati prikaz svojih aktivnih, raskinutih, redukovanih, isteklih polisa osiguranja* sa osnovnim informacijama.

Moj Wiener portal je mesto na kome imate pregledan i precizan uvid u Vaše polise. Na početnoj strani Wiener portala možete pronaći obaveštenja o dospeću premije, informacije o dugovanjima, polisama koje su pred istek, kao i brojne korisne linkove.

Opcija Moje polise Vam omogućava uvid u pregled i trenutni status Vaših polisa, popis ugovora po vrstama osiguranja, uključujući i opšte informacije o polisama.

Klikom na bilo koju polisu dobijate informacije o plaćanju i elementima samog ugovora.

Vaše štete (zahtevi za naknadu iz osiguranja)

Bilo da ste fizičko ili pravno lice, kao oštećeni/korisnik osiguranja ćete u samo nekoliko klikova imati prikaz svojih šteta** sa osnovnim informacijama.

Moj Wiener portal je mesto na kome imate pregledan i precizan uvid u Vaše štete. Na početnoj strani Wiener portala možete pronaći bitna obaveštenja o štetama (odštetnim zahtevima), kao i brojne korisne linkove.

Opcija Moje štete Vam omogućava uvid u osnovne informacije i trenutni status Vaših šteta: podatke o podnetim odštetnim zahtevima, status odštetnog zahteva, uvid u spisak dokumenata potrebnih za rešavanje odštetnog zahteva. Za štete prijavljene od 01.04.2021. godine omogućen je uvid u predatu dokumentaciju, obaveštenja i rešenja po prijavljenoj šteti, kao i mogućnost dostavljanja neophodne dokumentacije putem portala.

Opcija Prijava štete Vam omogućava online podnošenje zahteva za naknadu iz osiguranja***.

Online prijava štete omogućava prijavu štete nastale u okviru sledećih ugovorenih polisa:

  • osiguranje motornih vozila – KASKO
  • osiguranje imovine
  • osiguranje robe u prevozu (transport)
  • dobrovoljno zdravstveno osiguranje
  • osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja
  • putno zdravstveno osiguranje
  • osiguranje težih bolesti
  • osiguranje hirurških intervencija.

Korišćenje aplikacije Moj Wiener portal štedi Vaše vreme u odnosu na poziv Call centru i slanje zahteva putem e-maila ili društvenih mreža.

Pomoću korisničkog imena i lozinke brzo i lako pristupate svom jedinstvenom korisničkom nalogu, dok uputstvo za registraciju možete preuzeti ovde.

Ukoliko Vas interesuje osiguranje koje još uvek niste ugovorili tu je WIDA – naš digitalni agent, koja će na jednostavan i lak način obračunati premiju osiguranja prema Vašem zahtevu.

Vidite ono što Vam je zaista važno!

* Napomena: Moj Wiener portal nudi uvid u određene polise osiguranja. Status polisa obaveznog osiguranja vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima (autoodgovornost) i polisa putnog zdravstvenog osiguranja se ne prikazuju na Wiener portalu.

** Napomena: Moj Wiener portal nudi uvid u određene štete (zahteve za naknadu iz osiguranja). Zahtevi za naknadu za slučaj smrti osiguranika po osnovu Ugovora o životnom osiguranju se ne prikazuju na portalu. Za informacije o ovim i ostalim odštetnim zahtevima koji nisu prikazani na portalu obratite se našem Call centru.

*** Napomena: Po ugovorima o osiguranju života ne postoji mogućnost online prijave štete već se ista prijavljuje lično zbog obaveznog identifikovanja podnosioca zahteva za štetu, u skladu sa obavezom osiguravača prema Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.