Za stanovništvo

Moj Wiener portal

Predstavljamo Moj Wiener portal!

Jedinstveno mesto koje nudi prikaz Vaših polisa osiguranja.

Kao ugovarač osiguranja, bilo da ste fizičko ili pravno lice u nekoliko klikova imate prikaz svojih aktivnih, raskinutih, redukovanih, isteklih polisa osiguranja* sa osnovnim informacijama.

Na Mom Wiener portalu možete pronaći obaveštenja o dospeću premije, informacije o dugovanjima, polisama koje su pred istek, pregled ostvarene dobiti po godinama za Vaše polise životnog osiguranja sa pravom učešća u dobiti, Uslove za online plaćanje premije osiguranja, kao i brojne korisne linkove.

Opcija Moje polise daje detaljan pregled o statusu Vaših polisa, popis ugovora po vrstama osiguranja, uključujući i opšte inforamacije o Vašim ugovorenim polisama.

Klikom na bilo koju polisu dobijate informacije o mogućnostima za plaćanje premije osiguranja.

U samo nekoliko dodatnih klikova možete izvršiti brzo online plaćanje premije osiguranja i time bolje organizovati svoje vreme. Ukoliko se ipak odlučite na tradicionalan način plaćanja i odlazak na mesto transkacije, dostupan Vam je primer sa uputstvom kako treba da popunite uplatnicu za plaćanje premije osiguranje.

Korišćenje Mog Wiener portala štedi Vaše vreme.

Na raspolaganju smo za sva Vaša pitanja i putem poruka koje nam možete poslati direktno sa Vašeg jedinstvenog profila na Mom Wiener portalu.

Kako na brz i jednostavan način pristupiti portalu objasniće naša WIDA u nastavku.

Ukoliko Vas interesuje osiguranje koje još uvek niste ugovorili i dalje je tu WIDA koja će izračunati premiju osiguranja prema Vašem zahtevu.

Za pomoć i podršku prilikom registracije na raspolaganju su naši agenti Call centra putem mejla: mojwienerportal@wiener.co.rs, telefona 0800 200 800 ili 011/ 2209 800, a možete nas kontaktirati i putem društvenih mreža.

Vidite ono što Vam je zaista važno!

* Napomena: Moj Wiener portal nudi uvid u određene polise osiguranja. Status polisa Obaveznog osiguranja vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima (Autoodgovornost) i polisa Putnog zdravstvenog osiguranja se ne prikazuju na Mom Wiener portalu. Uputstvo za registraciju možete preuzeti ovde.