Za stanovništvo

Moj Wiener portal

24.11.2020.

Napomena: Usled održavanja IT sistema, opcija dinarskog plaćanja preko portala trenutno nije moguća.

Predstavljamo Moj Wiener portal!

Jedinstveno mesto koje nudi prikaz Vaših polisa osiguranja na jednom mestu.

Bilo da ste fizičko ili pravno lice, kao ugovarač osiguranja ćete u samo nekoliko klikova imati prikaz svojih aktivnih, raskinutih, redukovanih, isteklih polisa osiguranja* sa osnovnim informacijama.

Moj Wiener portal je mesto na kome imate pregledan i precizan uvid u Vaše polise. Na početnoj strani Wiener portala možete pronaći obaveštenja o dospeću premije, informacije o dugovanjima, polisama koje su pred istek, kao i brojne korisne linkove.

Opcija Moje polise Vam omogućava uvid u pregled i trenutni status Vaših polisa, popis ugovora po vrstama osiguranja, uključujući i opšte informacije o polisama.
Klikom na bilo koju polisu dobijate informacije o plaćanju i elementima samog ugovora.

Korišćenje Wiener Portala štedi Vaše vreme u odnosu na poziv Call centru i slanje zahteva putem e-maila ili društvenih mreža.

Pomoću korisničkog imena i lozinke brzo i lako pristupate svom jedinstvenom korisničkom nalogu, dok uputstvo za registraciju možete preuzeti ovde.

Ukoliko Vas interesuje osiguranje koje još uvek niste ugovorili tu je WIDA – naš digitalni agent, koja će na jednostavan i lak način obračunati premiju osiguranja prema Vašem zahtevu.

Vidite ono što Vam je zaista važno!

* Napomena: Moj Wiener portal nudi uvid u određene polise osiguranja. Status polisa obaveznog osiguranja vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima (autoodgovornost) i polisa putnog zdravstvenog osiguranja se ne prikazuju na Wiener portalu.