Za stanovništvo

Autoodgovornost

Osiguranje od autoodgovornosti

 

Osiguranje vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima je poznatije kao osiguranje od  autoodgovornosti i obavezna je vrsta osiguranja propisana Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju Republike Srbije.

Ova vrsta osiguranja pokriva štete nastale upotrebom Vašeg vozila  prema trećim licima, ujedno ne pokriva štete nastale na Vašem voziliu.

Wiener Städtische osiguranje će pokriti štete do visine  maksimalnih iznosa osiguranih suma, propisanih Zakonom o osiguranju.

U cilju većeg obima osiguravajuće zaštite moguće je dodatno ugovoriti  polisu autonezgode kojom se pokrivaju rizici za vozača i putnike u vozilu u momentu nastanka osiguranog slučaja.

U nastavku možete preuzeti uslove osiguranja koji su trenutno na snazi. Za sve prethodne verzije uslova osiguranja, molimo da nas kontaktirate: office@wiener.co.rs .

Uslovi za obavezno osiguranje od autoodgovornosti