Za stanovništvo

Senior osiguranje

Svako životno doba nosi svoje brige, pa tako i treće doba. U tom periodu pojačava nam se želja da „izmirimo račune“ i zaštitimo svoju porodicu od finansijskih izdataka koji ostaju za nama, dok smo još u mogućnosti. Ovo je dobra prilika da svojim najmilijima poslednji put poklonite nešto vredno što će pamtiti.

Postoje računi koje ne možemo platiti unapred, koji ostaju iza nas. Senior osiguranje je namenjeno svima onima koji brinu kako svojim najmilijima olakšati buduću tešku situaciju i ostaviti im lepa sećanja a ne brige.

Sami birate valutu u kojoj ćete plaćati premiju osiguranja – dinare ili evre.

Senior osiguranje je proizvod životnog osiguranja koji pokriva samo slučaj smrti. Uplata se vrši maksimalno do 85. godine života, a ugovor traje doživotno.

Za ovo osiguranje nije potrebno vršiti lekarski pregled, pa je pogodno za sve između 50 i 80 godina, bez obzira na zdravstveno stanje.

Osigurana suma se isplaćuje u roku od 48h od momenta prijave osiguranog slučaja.

  • Ovo osiguranje mogu zaključiti samo osobe životne dobi između 50 i 80 godina;
  • Ugovor se zaključuje sa periodom odloženosti;
  • Minimalni period odloženosti osiguranja je dve godine;
  • Minimalna osigurana suma na koju je moguće ugovoriti osiguranje je 1.000 evra ili 120.000 RSD, a maksimalna 5.000 evra ili 600.000 RSD;
  • Premija se može plaćati godišnje, a doplaci za ispodgodišnja plaćanja su: 2% za polugodišnje, 3% za kvartalno i 5% za mesečno plaćanje.

U nastavku možete preuzeti uslove osiguranja koji su trenutno na snazi. Za sve prethodne verzije uslova osiguranja, molimo da nas kontaktirate: office@wiener.co.rs.

Opšti uslovi za osiguranje života

Dopunski uslovi za doživotno osiguranje lica za slučaj smrti

Obrasce za prijavu osiguranog slučaja možete preuzeti ovde.

Uz Senior osiguranje možete dodatno ugovoriti i sledeća dva dopunska osiguranja ali samo u periodu odloženosti; oba dopunska osiguranja se mogu ugovoriti najduže do 75. godine osiguranika, nakon čega se automatski isključuju:

Dopunsko osiguranje za slučaj smrti od posledica nesrećnog slučaja (nezgoda) – uz ugovaranje ovog dopunskog osiguranja, korisnik osiguranja dobija duplu osiguranu sumu ukoliko nastane osigurani slučaj smrti usled nezgode, ili trostruku osiguranu sumu ukoliko se ovo dopunsko osiguranje ugovori dvostruko.

Dopunsko osiguranje Wiener Doctors

Dopunsko osiguranje Wiener Doctors je proizvod osiguranja zdravstvene zaštite koja pokriva trošak lečenja težih oboljenja, uključujući putne i smeštajne troškove, do osiguranog iznosa i pojedinačnih limita. Proizvod je određen za specifična, teška oboljenja čije skupo i specijalizovano lečenje nedovoljno pokriva većina planova zdravstvenog osiguranja. Ugovara se na isti period kao i ugovor o osiguranju života. Osigurane su sledeće bolesti i medicinski postupci: tretman kancera, koronarna bajpas hirurgija, zamena srčanog zaliska, donacija organa/transplantacija tkiva i neurohirurgija. Dopunsko osiguranje  Vam obezbeđuje do 1.000.000 € godišnje, a 2.000.000 € za ukupno vreme trajanja osiguranja. Na ovaj način otvorena su Vam vrata najmodernijih i najuspešnijih bolnica širom Evrope.

Primeri (EUR)

Starost osiguranikaTrajanje osiguranjaGodišnja premijaPeriod odloženostiOsigurana suma za osiguranje životaOsigurana suma za dopunsko osiguranje smrti od posledica nezgode*
60 godinadoživotno104,74 EUR2 godine1.579,52 EUR3.159,03 EUR

* Uz ugovoreno dopunsko osiguranje lica za slučaj smrti od posledica nezgode isplaćuje se dupla osigurana suma po osiguranju života


Primer (RSD)

Starost osiguranikaTrajanje osiguranjaGodišnja premijaPeriod odloženostiOsigurana suma za osiguranje života
60 godinadoživotno12.000 RSD2 godine189.541,85 RSD