Za stanovništvo

Mikro osiguranje

Svi znamo da je budućnost neizvesna i da nam, pored lepih trenutaka, može doneti i neželjene situacije. Iako ne možemo sprečiti ovakve događaje, ono što možemo učiniti jeste da umanjimo njihove posledice. Zato razmislite o polisi životnog osiguranja.

Za sve one koji žele da osiguraju život, uz veliku širinu pokrića i pristupačne cene, kreirali smo proizvod Mikro osiguranje.

Mikro osiguranje predstavlja kombinaciju programa Riziko osiguranja (osiguranja lica za slučaj smrti) i sledećih dopunskih osiguranja:

  • Osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja,
  • Osiguranje lica od nastupanja težih bolesti,
  • Osiguranje lica za slučaj smrti usled nezgode,
  • Osiguranje lica za slučaj hirurških intervencija,
  • Osiguranje od nastanka malignih bolesti,
  • Osiguranje Wiener Doctors,
  • Osiguranje lica za slučaj preloma kosti usled nesrećnog slučaja (nezgode),
  • Sistematski pregled i dijagnostika,
  • Dnevna naknada za boravak u bolnici

Ovo osiguranje mogu ugovoriti lica pristupne starosti od 14 do 74 godine, s tim da u trenutku isteka ugovora osiguranik može imati maksimum 75 godina.

Za relativno nisku premiju dobićete veliko pokriće od različitih rizika.

Sami birate trajanje ugovora i kombinaciju dopunskih pokrića. Prema svojim potrebama možete izabrati jedno ili više dopunskih osiguranja.

Uplate se mogu vršiti u dinarima ili u evrima.

Mikro osiguranje obuhvata sledeću grupu proizvoda:

1. Mikro paketi

Ovi proizvodi Vam omogućavaju da na brz i lak način izaberete paket osiguranja sa unapred definisanim pokrićima i trajanjem osiguranja od isključivo godinu dana.

Predstavljaju kombinaciju Riziko osiguranja sa Dopunskim osiguranjem lica od posledica nesrećnog slučaja (nezgode), Dopunskim osiguranjem lica za slučaj smrti usled nezgode i Dopunskim osiguranjem lica za slučaj hirurških intervencija.

Trajanje ovog ugovora je isključivo godinu dana i postoje tri različite kombinacije rizika sa različitim iznosima pokrića. To su: paket A, paket B i paket C.

2. Wiener Doctors plus

Podrazumeva kombinaciju Riziko osiguranja sa već unapred definisanom osiguranom sumom za slučaj smrti na 500 EUR i Dopunskog osiguranja Wiener Doctors, koje Vam pruža mogućnost lečenja težih oboljenja u inostranstvu. Pored mogućnosti lečenja u najboljim evropskim medicinskim centrima, ovo osiguranje vam omogućava i dobijanje drugog medicinskog mišljenja. Troškovi lečenja, transporta i smeštaja su pokriveni do iznosa od 2.000.000 EUR. Program Wiener Doctors plus moguće je ugovoriti samo u EUR.

Uz Mikro osiguranje može se zaključiti i dopunsko Osiguranje od malignih bolesti kojim pružamo finansijsku podršku za slučaj prve dijagnoze oboljenja od kancera potvrđene medicinskom dokumentacijom.

Primer: osoba starosti 40 godina, trajanje osiguranja je godinu dana

Paket A

Naziv programaOsigurana suma EUROsigurana suma RSD
Riziko osiguranje1.000,00125.000,00
Dopunsko osiguranje lica za slučaj smrti usled nezgode1.000,00125.000,00
Dopunsko osiguranje lica od nesrećnog slučaja9.062,501.132.812,50
Dopunsko osiguranje lica za slučaj hirurških intervencija500,0062.500,00

Paket B

Naziv programaOsigurana suma EUROsigurana suma RSD
Riziko osiguranje2.000,00250.000,00
Dopunsko osiguranje lica za slučaj smrti usled nezgode2.000,00250.000,00
Dopunsko osiguranje lica od nesrećnog slučaja9.062,501.132.812,50
Dopunsko osiguranje lica za slučaj hirurških intervencija1.000,00125.000,00

Paket C

Naziv programaOsigurana suma EUROsigurana suma RSD
Riziko osiguranje5.000,00620.000,00
Dopunsko osiguranje lica za slučaj smrti usled nezgode5.000,00620.000,00
Dopunsko osiguranje lica od nesrećnog slučaja9.062,501.132.812,50
Dopunsko osiguranje lica za slučaj hirurških intervencija5.000,00625.000,00