Za stanovništvo

Mikro osiguranje

Svi znamo da je budućnost neizvesna i da nam, pored lepih trenutaka, može doneti i neželjene situacije. Iako ne možemo sprečiti ovakve događaje, ono što možemo učiniti jeste da umanjimo njihove posledice. Zato razmislite o polisi životnog osiguranja.

Za sve one koji žele da osiguraju život, uz veliku širinu pokrića i pristupačne cene, kreirali smo proizvod Mikro osiguranje.

Mikro osiguranje je osiguranje života za slučaj smrti, koje Vam daje mogućnost ugovaranja dopunskih rizika. Ono predstavlja kombinaciju programa Riziko osiguranja i sledećih dopunskih osiguranja:

  • Osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja,
  • Osiguranje lica od nastupanja težih bolesti,
  • Osiguranje lica za slučaj smrti usled nezgode,
  • Osiguranje lica za slučaj hirurških intervencija,
  • Osiguranje Wiener Doctors.

Ovo osiguranje mogu ugovoriti lica pristupne starosti od 14 do 74 godine, s tim da u trenutku isteka ugovora osiguranik može imati maksimum 75 godina. 

Za relativno nisku premiju dobićete veliko pokriće od različitih rizika.

Mikro osiguranje obuhvata sledeću grupu proizvoda:

1. Mikro Standard

Ovo je osnovna verzija proizvoda, kod koje sami birate trajanje ugovora i kombinaciju dopunskih rizika. Osigurana suma može biti od 1.000 do 20.000 evra. Trajanje ugovora o osiguranju je minimum 1 godina, a maksimum 20 godina.

2. Mikro paketi 

Ovaj proizvod Vam omogućava da na brz i lak način izaberete paket osiguranja sa unapred definisanim pokrićima i trajanjem osiguranja od godinu dana.

Primer: muškarac od 40 godina

Paket A

Paket B

Paket C

Riziko osiguranje

1.000

2.000

5.000

Smrt usled nezgode

1.000

2.000

5.000

Nezgoda

9.062

9.062

9.062

Hirurške intervencije

500

1.000

5.000

Premija

34

44

93

3. Wiener Doctors plus

Podrazumeva kombinaciju Riziko osiguranja sa već unapred definisanom osiguranom sumom za slučaj smrti na 500 EUR, i Dopunskog osiguranja Wiener Doctors gde su osigurane sume definisane tarifom. Trajanje ugovora o osiguranju je minimum 1 godina, a maksimum 20 godina.

Uz Mikro osiguranje može se zaključiti i dopunsko Osiguranje od malignih bolesti kojim pružamo finansijsku podršku za slučaj prve dijagnoze oboljenja od kancera potvrđene medicinskom dokumentacijom.