Za stanovništvo

Mikro osiguranje

Svi znamo da je budućnost neizvesna i da nam, pored lepih trenutaka, može doneti i neželjene situacije. Iako ne možemo sprečiti ovakve događaje, ono što možemo učiniti jeste da umanjimo njihove posledice. Zato razmislite o polisi životnog osiguranja.

Za sve one koji žele da osiguraju život, uz veliku širinu pokrića i pristupačne cene, kreirali smo proizvod Mikro osiguranje.

Mikro osiguranje predstavlja kombinaciju programa Riziko osiguranja (osiguranja lica za slučaj smrti) i sledećih dopunskih osiguranja:

  • Osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja,
  • Osiguranje lica od nastupanja težih bolesti,
  • Osiguranje lica za slučaj smrti usled nezgode,
  • Osiguranje lica za slučaj hirurških intervencija,
  • Osiguranje od nastanka malignih bolesti,
  • Osiguranje Wiener Doctors,
  • Osiguranje lica za slučaj preloma kosti usled nesrećnog slučaja (nezgode),
  • Sistematski pregled i dijagnostika,
  • Dnevna naknada za boravak u bolnici

Ovo osiguranje mogu ugovoriti lica pristupne starosti od 14 do 74 godine, s tim da u trenutku isteka ugovora osiguranik može imati maksimum 75 godina.

Za relativno nisku premiju dobićete veliko pokriće od različitih rizika.

Sami birate trajanje ugovora i kombinaciju dopunskih pokrića. Prema svojim potrebama možete izabrati jedno ili više dopunskih osiguranja.

Uplate se mogu vršiti u dinarima ili u evrima.

Mikro osiguranje obuhvata sledeću grupu proizvoda:

1. Mikro Standard

Ovo je osnovna verzija proizvoda, kod koje sami birate visinu pokrića, kombinaciju dopunskih pokrića i trajanje ugovora.

Pruža vam fleksibilnost i daje mogućnost da kreirate osiguravajuća pokrića prema sopstvenim potrebama.
Trajanje ugovora o osiguranju je minimum 1 godina, a maksimum 20 godina.

2. Mikro paketi

Ovi proizvodi Vam omogućavaju da na brz i lak način izaberete paket osiguranja sa unapred definisanim pokrićima i trajanjem osiguranja od isključivo godinu dana.

Predstavljaju kombinaciju Riziko osiguranja sa Dopunskim osiguranjem lica od posledica nesrećnog slučaja (nezgode), Dopunskim osiguranjem lica za slučaj smrti usled nezgode i Dopunskim osiguranjem lica za slučaj hirurških intervencija.

Trajanje ovog ugovora je isključivo godinu dana i postoje tri različite kombinacije rizika sa različitim iznosima pokrića. To su: paket A, paket B i paket C.

Primer: Muškarac starosti 40 godina, trajanje osiguranja je godinu dana

Paket A

Naziv programaOsigurana suma EUROsigurana suma RSD
Riziko osiguranje1.000,00125.000,00
Dopunsko osiguranje lica za slučaj smrti usled nezgode1.000,00125.000,00
Dopunsko osiguranje lica od nesrećnog slučaja9.062,501.132.812,50
Dopunsko osiguranje lica za slučaj hirurških intervencija500,0062.500,00

Paket B

Naziv programaOsigurana suma EUROsigurana suma RSD
Riziko osiguranje2.000,00250.000,00
Dopunsko osiguranje lica za slučaj smrti usled nezgode2.000,00250.000,00
Dopunsko osiguranje lica od nesrećnog slučaja9.062,501.132.812,50
Dopunsko osiguranje lica za slučaj hirurških intervencija1.000,00125.000,00

Paket C

Naziv programaOsigurana suma EUROsigurana suma RSD
Riziko osiguranje5.000,00620.000,00
Dopunsko osiguranje lica za slučaj smrti usled nezgode5.000,00620.000,00
Dopunsko osiguranje lica od nesrećnog slučaja9.062,501.132.812,50
Dopunsko osiguranje lica za slučaj hirurških intervencija5.000,00625.000,00

3. Wiener Doctors plus

Podrazumeva kombinaciju Riziko osiguranja sa već unapred definisanom osiguranom sumom za slučaj smrti na 500 EUR i Dopunskog osiguranja Wiener Doctors, koje Vam pruža mogućnost lečenja težih oboljenja u inostranstvu. Pored mogućnosti lečenja u najboljim evropskim medicinskim centrima, ovo osiguranje vam omogućava i dobijanje drugog medicinskog mišljenja. Troškovi lečenja, transporta i smeštaja su pokriveni do iznosa od 2.000.000 EUR. Program Wiener Doctors plus moguće je ugovoriti samo u EUR.

Uz Mikro osiguranje može se zaključiti i dopunsko Osiguranje od malignih bolesti kojim pružamo finansijsku podršku za slučaj prve dijagnoze oboljenja od kancera potvrđene medicinskom dokumentacijom.

Primer (EUR)

Starost osiguranika: 40 godina
Trajanje osiguranja: 10 godina
Godišnja premija: 296,94 EUR
Mesečna premija: 21,27 EUR

Vrsta osiguranjaOsigurana suma
Osiguranje života10.000,00 EUR
Nezgoda9.062,00 EUR
Hirurške intervencije5.000,00 EUR
Maligna bolest5.000,00 EUR
Lom kostiju90,00 EUR
Sistematski pregledi400,00 EUR

Primer (RSD)

Starost osiguranika: 40 godina
Trajanje osiguranja: 10 godina
Godišnja premija: 26.506,44 RSD
Mesečna premija: 2.319,63 RSD

Vrsta osiguranjaOsigurana suma
Osiguranje života900.000,00 RSD
Nezgoda1.132.812,5 RSD
Hirurške intervencije500.000,00 RSD
Maligna bolest500.000,00 RSD
Lom kostiju11.250,00 RSD
Sistematski pregledi50.000,00 RSD