Za stanovništvo

Moja kasica

Želite da sredstva koja ste uštedeli  budu sigurna i da ih uvećate, a ne znate kako? Naše životno osiguranje Moja kasica će Vam omogućiti da kvalitetno zaštitite svoj život i život najmilijih, i da istovremeno uvećate svoja sredstva.

U trenutku kada su kamate na oročena sredstva u bankama sve niže, ulaganje u životno osiguranje postaje i sve konkurentniji vid štednje u odnosu na banke, a svakako je i sigurniji u odnosu na čuvanje novca kod kuće. Samo za one koji žele da uz životno osiguranje sigurno štede, kreirali smo proizvod Moja kasica.

Ovim proizvodom mogu se osigurati sva lica od 14. do 75. godine života. Premija se plaća jednokratno, a minimalan iznos uplate je 1.000 evra. Glavna karakteristika ovog osiguranja jeste ta da klijent može zaključiti ugovor u trajanju od dve do pet godina, što je značajno kraći rok u odnosu na klasična osiguranja života.

Ulažite u isplativo – životno osiguranje + štednja uz dobit

Polisa ovog životnog osiguranja se zaključuje u evrima i ne nosi inflatorni rizik, tako da nema bojazni da će Vaš ulog biti potcenjen, odnosno, da će vreme obezvrediti Vaš novac. Uz ovo osiguranje ne mogu se ugovoriti dopunska osiguranja.

Obezbedite sebi mirnu budućnost i život bez brige.

Starost osiguranika: 45 godina
Trajanje osiguranja: 5 godina
Jednokratna premija: 5.000 €

Osigurana suma
5.302 €

U nastavku možete preuzeti uslove osiguranja koji su trenutno na snazi.

Dopunski uslovi za mešovito osiguranje života sa jednokratnom premijom

Obrasce za prijavu osiguranog slučaja možete preuzeti ovde.