Za stanovništvo

Odgovornost

Ma koliko se trudili da svoj posao obavljate profesionalno i u skladu sa pravilima struke, greške i neželjene situacije se dešavaju. Propusti koji se naprave prilikom obavljanja Vaše delatnosti mogu imati posledice po treća lica i njihovu imovinu, što će im dati osnov i zakonsko pravo da zahtevaju od Vas odštetu. Odštetni zahtevi mogu biti veoma visoki i naneti Vam značajnu materijalnu štetu. Uz to, njihovo rešavanje će Vam oduzeti vreme i energiju.

Zato smo u prilici da Vam ponudimo osiguranje kojim ćete sebi u ovakvim situacijama obezbediti materijalnu zaštitu. U slučaju da ste odgovorni za smrt, telesne povrede i narušavanje zdravlja, uništenje ili oštećenje imovine trećih lica, mi ćemo umesto Vas pokriti nastale troškove. Takođe, dodatno možete ugovoriti da u slučaju sudskog postupka naša kompanija, umesto Vas i u Vaše ime, vodi spor i da Vam nadoknadi nastale sudske troškove.

Ovo osiguranje može se zaključiti uz sva imovinska osiguranja kao dopunsko, a osigurana suma je zakonom propisana za svaku pojedinačnu profesionalnu odgovornost.

Prepustite brigu o neželjenim situacijama nama i nastavite da radite ono što volite!