Za stanovništvo

Podaci za identifikaciju

Poreski identifikacioni broj (PIB): 102608229
Matični broj: 17456598
Šifra delatnosti: 6512
Firma (pun naziv): Wiener Stadtische osiguranje Akcionarsko društvo za osiguranje Beograd
Firma (skraćeni naziv): Wiener Stadtische osiguranje a.d.o.  Beograd
Obveznik PDV: DA
Rešenje: 99571-1/2005