Za stanovništvo

Banko osiguranje

Povezivanje bankarskih i osiguravajućih proizvoda klijentima pruža sveobuhvatnu finansijsku zaštitu i obezbeđuje dodatnu sigurnost. WSO u saradnji sa bankama klijentima garantuje finansijsku sigurnost i omogućava da rasterećeni koriste kredite i druge bankarske proizvode.

Pored osiguranja korisnika stambenih, auto kredita i drugih bankarskih usluga, u mreži naših partnera moguće je ugovoriti štedno životno osiguranje  ili životno osiguranje sa pokrićima za zdravstvene usluge. Klijenti mogu da obezbede medicinsku, putnu ili pravnu pomoć uz polisu putnog osiguranja za boravak u inostranstvu, kao i osiguranje od posledica nesrećnog slučaja.

U saradnji sa renomiranim bankama u Srbiji, konstantno radimo na proširenju ponude i unapređenju postojećih proizvoda.

Naši partneri su: