Za stanovništvo

Email komunikacija

E-mail: office@wiener.co.rs

Sektor za korporativna osiguranja: corporate@wiener.co.rs

· Saradnja sa posrednicima u osiguranju: broker@wiener.co.rs

· Saradnja sa javnim sektorom: tenderi@wiener.co.rs

Sektor za saradnju sa eksternim partnerima: RazvojEksternihKanalaProdaje@wiener.co.rs

· Služba za saradnju sa lizing kompanijama i dilerima: lizing@wiener.co.rs

· Služba za bankoosiguranje: banksupport@wiener.co.rs

Sektor za saradnju sa strateškim partnerima: SaradnjasaStrateskimPartnerima@wiener.co.rs