Za stanovništvo

Nezgoda

Zahvaljujući postojanju raznovrsnih vidova osiguranja nezgode, čovek nije prepušten sudbini i ostavljen da on i njegova porodica u najtežim momentima ostanu bez sredstava za život. Zaključivanjem ugovora o osiguranju može se obezbediti egzistencija najbližih članova porodice u slučaju najtežih gubitaka – smrti ili trajnog gubitka radne sposobnosti.

  • Ove reči često slušamo, ali da li se stvarno ponašamo u skladu sa ovom tvrdnjom?
  • Da li osiguravamo sebe i svoje saputnike kad uzimamo polisu autoodgovornosti?
  • Da li se setimo da su naša deca izložena raznim opasnostima u školi, na ekskurziji, u igri?
  • Da li se setimo sebe i svoje porodice kada osiguravamo stan i stvari u njemu?