Za stanovništvo

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

„Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa.“

Donesite još danas mudru odluku i uložite u ono najvažnije – u svoje zdravlje i u svoj život. Pokažite odgovornost prema sebi i članovima svoje porodice, zaštitite ih onda kada im bude bilo najpotrebnije i učinite  budućnost bezbrižnijom.

Wiener Städtische dobrovoljno zdravstveno osiguranje Vam omogućava efikasnu medicinsku zaštitu i pružiti pokriće za najkvalitetnije lečenje u zdravstvenim ustanovama.

Polisa obezbeđuje:

 • usluge najboljih lekara
 • dostupnost našeg stručnog osoblja 7 dana u nedelji, 24 časa dnevno
 • brzo i lako zakazivanje pregleda, bez čekanja i nepredviđenih odlaganja
 • slobodu izbora zdravstvene ustanove i lekara kod koga ćete se lečiti
 • usluge u više od 1.000 privatnih i državnih zdravstvenih ustanova
 • savremene metode lečenja
 • refundaciju troškova lečenja ako se koriste usluge ustanova van naše mreže

Usluga Medicinskog Call centra klijentima je na raspolaganju 24h dnevno, 365 dana u godini. Medicinski Call centar klijentima može:

 • izvršiti uslugu zakazivanja pregleda u zdravstvenim ustanovama;
  • pomoć Medicinskog Call centra u vezi sa zakazivanjem pregleda klijenti mogu potražiti putem mobilne aplikacije Wiener Zdravlje, popunjavanjem online formulara na sajtu društva, mejlom – slanjem neophodnih informacija na adresu dzocallcentar@wiener.co.rs ili tradicionalno pozivom na broj telefona +381 11 2209 808;
 • pružiti informaciju o obimu osiguravajućeg pokrića;
 • odgovoriti na pitanja o raspoloživosti osiguranih suma;
 • pružiti informaciju o načinu ostvarivanja prava po zaključenom ugovoru osiguranja;
 • dati preporuku i pomoć u pronalaženju najboljeg rešenja za sprovođenje zdravstvene zaštite, na zahtev klijenta;
 • pružiti infomaciju o lokaciji (tačna adresa, broj telefona, radno vreme) zdravstvene ustanove, u zavisnosti od usluge zbog koje se klijent javi.

 

 

Wiener zdravlje – mobilna aplikacija je namenjena svim osiguranicima i korisnicima Dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja  i dostupna je na „Google Play“ i „App Store“ servisima za preuzimanje.

Nova verzija aplikacije donosi i nove mogućnosti.

U nekoliko klikova od sada možete zakazati pregled ili poslati zahtev za refundaciju troškova, na jednom mestu omogućen je pregled svih Vaših aktivnosti kada je u pitanju Doborovoljno zdravstveno osiguranje.

 

 • Elektronska kartica osiguranja
 • Zakazivanje pregleda
 • Evidencija zakazanih pregleda
 • Refundacija troškova
 • Informacije o pokriću
 • Pružene medicinske usluge po kartici
 • Korisni dokumenti
 • Preautorizacija medicinskog tretmana
 • Arhiva

 

U cilju postizanja brže procedure i olakšavanja procesa zakazivanja medicinskih usluga, pored postojeće aplikacije, klijentima je omogućeno i zakazivanje putem   formulara za ONLINE zakazivanje medicinske usluge,  , kao i formulara za ONLINE zakazivanje sistematskog pregleda koji se mogu popuniti na sajt-u Wiener Städtische  osiguranja.

Wiener Städtische osiguranje konstantno unapređuje svoje brojne digitalne servise kojima se klijentima pruža jedinstveno korisničko iskustvo, pružaju precizne informacije i omogućava brže ostvarnivanje prava iz osiguranja, uz sve ostale neophodne informacije od značaja.

NEW BASIC

NEW BASIC paket je skup pregleda i analiza koji zadovoljava najčešće potrebe za medicinskom negom. U okviru vanbolničkog lečenja, možete birati visinu pokrića i njegov obim, kroz ugovaranje dopunskih usluga. Premiju možete uplaćivati mesečno, kvartalno, polugodišnje ili godišnje.

Osiguravajuće pokriće: 1.000 EUR – 3.000 EUR

Paket usluga:  

 • Pregledi lekara
 • Laboratorijska i druga dijagnostika
 • Hitne stomatološke intervencije usled nesrećnog slučaja
 • Zaštita mentalnog zdravlja u kriznim situacijama
 • Hitan sanitetski prevoz
 • Zdravstvena zaštita trudnica*

* osim za New Basic 1.000 EUR

Dopunske usluge:

 • Sistematski pregled
 • Lekovi na recept
 • Fizikalna terapija i medicinska rehabilitacija
 • Oftalmološke usluge
 • Komplementarna medicina
 • Stomatološke usluge

PREMIUM

PREMIUM paket obuhvata preglede, analize i bolničko lečenje, čime obezbeđujete korišćenje velikog broja medicinskih usluga. Povećanjem iznosa pokrića i dopunskim uslugama ostvarujete široku i trajnu medicinsku zaštitu. Premiju možete uplaćivati mesečno, kvartalno, polugodišnje ili godišnje.

Osiguravajuće pokriće: 10.000 EUR – 50.000 EUR

Paket usluga: 

 • Pregledi lekara
 • Laboratorijska i druga dijagnostika
 • Hitne stomatološke intervencije usled nesrećnog slučaja
 • Hitan sanitetski prevoz
 • Kućno lečenje/dijagnostika
 • Zaštita mentalnog zdravlja u kriznim situacijama
 • Bolničko lečenje
 • Zdravstvena zaštita trudnica i beba

Dopunske usluge:

 • Sistematski pregled
 • Lekovi na recept
 • Fizikalna terapija i medicinska rehabilitacija
 • Oftalmološke usluge
 • Komplementarna medicina
 • Stomatološke usluge

 

MAXIMA

MAXIMA paket obuhvata bolničko i vanbolničko lečenje. Visoko osiguravajuće pokriće od 100.000 EUR pružiće izuzetnu zaštitu od rizika i sume koje garantuju temeljnu i kvalitetnu zaštitu.

Osiguravajuće pokriće: 100.000 EUR 

Osnovni paket usluga:  

 • Bolničko lečenje
 • Hitne stomatološke zdravstvene usluge
 • Kućno lečenje
 • Ambulantni pregledi
 • Laboratorijska, rendenska i druga dijagnostika
 • Hitan sanitetski prevoz
 • Patronažna nega
 • Lekovi na recept
 • Mentalno zdravlje
 • Medicinska rehabilitacija
 • Medicinsko-tehnička pomagala i implanti
 • Ortopedski ulošci

Dopunske usluge:

 • Oftalmološke usluge
 • Stomatološke usluge

MAXIMA

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje može se ugovoriti i za strane državljane koji su na privremenom boravku i radu u Srbiji, kao i za članove njihovih porodica.

MAXIMA paket obuhvata bolničko i vanbolničko lečenje. Visoko osiguravajuće pokriće od 100.000 EUR pružiće izuzetnu zaštitu od rizika i sume koje garantuju temeljnu i kvalitetnu zaštitu.

Osnovni paket usluga:  

 • Bolničko lečenje
 • Hitne stomatološke zdravstvene usluge
 • Kućno lečenje
 • Ambulantni pregledi
 • Laboratorijska, rendenska i druga dijagnostika
 • Hitan sanitetski prevoz
 • Patronažna nega
 • Lekovi na recept
 • Mentalno zdravlje
 • Medicinska rehabilitacija
 • Medicinsko-tehnička pomagala i implanti
 • Ortopedski ulošci

Dopunske usluge:

 • Oftalmološke usluge
 • Stomatološke usluge

U nastavku možete preuzeti uslove osiguranja koji su trenutno na snazi. Za sve prethodne verzije uslova osiguranja, molimo da nas kontaktirate: office@wiener.co.rs.

Opšti uslovi Dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja
Posebni uslovi za Dobrovoljno zdravstveno osiguranje za pokriće troškova lečenja

Posebni uslovi za lecenje kancera u inostranstvu

 

Obrasce za prijavu osiguranog slučaja možete preuzeti ovde.