Za stanovništvo

Putno osiguranje

Uskoro krećete na put. Počeli ste da prikupljate sva potrebna putna dokumenta, mape i brošure. Spakujete u kofer i polisu našeg putnog osiguranja, i Vaš odmor može odmah da počne!

Brigu o neželjenim dešavanjima dok ste na putovanju i privremenom boravku u inostranstvu prepustite nama, jer to je naš posao. Naše putno osiguranje pružiće Vama i Vašim najmilijima brzu, efikasnu i profesionalnu podršku u slučaju iznenadnih bolesti ili nesrećnog slučaja.

NOVO pokriće, u okviru Osnovnog osiguravajućeg paketa: Neprijatnost tokom putovanja

Ukoliko se dogodi osigurani slučaj neprijtnosti tokom putovanja naknada iz osiguranja iznosi 500 €

Ugovaranjem VIP COVID osiguravajućeg pokrića, osiguravač je u obavezi da naknadi i troškove osnovnog osiguravajućeg pokrića uzrokovanih virusom Covid19 maksimalno do iznosa od 5.000€.

Ne zaboravite da su medicinska i putna asistencija veoma skupe u inostranstvu. Kupovinom Wiener Städtische polise putnog osiguranja obezbeđujete da navedene troškove, u slučaju neželjenih dešavanja, plati naša osiguravajuća kuća, umesto Vas.

U slučaju potrebe za pravovremenom i stručnom medicinskom pomoći tokom boravka u inostranstvu, pozovite Kontakt centar naše asistentske kuće Global assistance na broj:

+ 381 11 222 1 600

office@globalassistance.rs

globalassistance.rs

Operateri Kontakt centra će Vam pružiti savete i informacije gde se možete obratiti za pomoć. Komunikacija sa operaterima asistentske kuće odvija se na Vašem maternjem jeziku. Kontakt sa operaterima asisistentske kuće Global assistance omogućen je 24 časa dnevno.

Putujte bezbrižno 24h, na svim kontinentima.

Ukoliko se dogodi osigurani slučaj neprijatnosti tokom putovanja naknada iz
osiguranja iznosi 500 € pri čemu se po neprijatnošću podrazumeva jedan od
sledećih događaja:

– slučaj nestanka, krađe, uništenja ili oštećenja ličnih dokumenata, kreditne
kartice, putnih isprava za koji je osiguranik izvršio prijavu nastalog osiguranog slučaja
nadležnoj policijskoj stanici odnosno nadležnom organu;

– gubitak ili uništenje prtljaga Osiguranika usled provalne krađe i razbojništva ili
požara nastalo za vreme puta i boravka u inostranstvu;

– kašnjenje planiranog leta na teritoriji izvan Republike Srbije duže od 3 sata.
Osiguranjem nisu pokrivene štete usled kašnjenja čarter letova kao i štete nastale
usled kašnjenja avio leta zbog štrajka ili obustave rada koja je postojala ili koja je
unapred bila prijavljena ili se dogodila pre datuma za koje je putovanje rezervisano;

– kašnjenje u isporuci prtljaga tokom putovanja avionskim prevozom duže od 24h;

– saobraćajna nezgoda tokom putovanja u inostranstvo u kojoj je učestvovalo vozilo
osiguranika i uz posedovanje overenog zapisnika policije odnosno nadležnog organa.

Koje usluge i troškove pokriva polisa putnog osiguranja? 

POKRIĆA

OSNOVNI PAKET

VIP COVID PAKET

Ambulantni lečnički tretman
Lekovi i zavoji prepisani od strane ovlašćenog lekara
Medicinska pomagala i pomagala za hodanje koja su neophodni deo tretmana
Dijagnoza X-zracima (rentgenom)
Bolničko lečenje (hospitalizacija)
Operacije i troškovi operacije
Stomatološki tretman
Evakuacija, transport do najbližeg lekara ili bolnice
Evakuacija, transport i smeštaj u specijalizovanu bolnicu
Repatrijacija, transport iz strane zemlje u zemlju prebivališta ili bolnice u zemlji prebivališta
Repatrijacija, transport posmrtnih ostataka u zemlji prebivališta
Lekarski saveti
Preporuka lokalnih lekara specijalista
Medicinska pratnja tokom evakuacije ili repatrijacija
Neprijatnost tokom putovanja
Traženje i spašavanje
Hitna dostava lekova
Usluge prevodioca
Repatrijacija drugih osiguranika učesnika u nesreći
Upućivanje bliske osobe
Pratnja maloletne dece mlađe od 15 godina
Slanje i primanje hitnih poruka
 

Može se ugovoriti za sve vrste putovanja, osim za
studentska i đačka putovanja.

Ugovaranjem VIP COVID osiguravajućeg pokrića, osiguravač je u obavezi da isplati ugovorenu osiguranu sumu i za sledeće troškove:
Troškove lečenja uzrokovane virusom Covid19
Osiguravač će isplatiti osiguranu sumu za troškove osnovnog
osiguravajućeg pokrića uzrokovanih virusom Covid19 maksimalno do iznosa od 5.000€.
Isključena je obaveza Osiguravača da Osiguraniku isplati naknadu iz osiguranja za
dane provedene u karantinskoj izolaciji kao i za troškove preventivnog testiranja.
Ukoliko ugovorena teritorija pokrića obuhvata Egipat i Tursku,
limit pokrića (suma osiguranja) za put i boravak osiguranika u Egiptu i Turskoj iznosi maksimalno
12.000 EUR-a (a ne više od ugovorene sume osiguranja),
iako je u polisi kao destinacija putovanja naznačeno putovanje u Egipat ili Tursku.

 

Šta je potrebno da uradite u slučaju bolesti ili nezgode?

U slučaju da Vam je potrebna asistencija usled iznenadne bolesti ili nesrećnog slučaja, potrebno je da učinite sledeće:

Odmah pozovite centar za pomoć na telefon +381 11 222 1 600. Operateri centra za pomoć dostupni su 24 sata dnevno, 365 dana u godini, i to na srpskom jeziku.

Navedite sledeće podatke:

  • Broj polise
  • Ime i prezime, trenutnu adresu i kontakt telefon
  • Prirodu povrede ili bolesti i pomoć koja vam je potrebna
  • Kratko opišite okolnosti

U slučaju da niste u mogućnosti da nazovete centar za pomoć, pre pregleda lekara ili odlaska u bolnicu, lekaru ili paramedicinskom osoblju ćete pokazati polisu osiguranja kako bi postupili prema Uputstvu za lekare i zdravstvene ustanove u inostranstvu, koje se nalazi na polisi.

Troškove bolničkog lečenja osiguravač će direktno platiti.

U slučaju ambulantnog lečenja, osiguranik je dužan da sam snosi troškove do 100 evra, a razliku do punog iznosa Osiguravač će nadoknaditi direktno zdravstvenoj ustanovi.

Nakon povratka u zemlju Osiguravač će Osiguraniku refundirati plaćeni iznos u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Narodne banke Srbije.

Sledite sva uputstva koja dobijete od centra za pomoć, u cilju brže i efikasne intervencije.

Za detaljna objašnjenja molimo Vas da se obratite ovlašćenom agentu i pročitajte Opšte i posebne uslove osiguranja koji predstavljaju sastavni deo zaključenog ugovora o putnom osiguranju.

Procedura u tri najčešće situacije kod pružanja putne asistencije

Polisu Wiener Städtische putnog osiguranja možete da kupite u:

 

Za sva pitanja, molimo vas da nam se obratite na e-mail travel@wiener.co.rs

Zašto Vam je potrebno osiguranje za vreme puta i boravka u inostranstvu?

  • Da biste Vama i Vašim najbližima u neželjenim situacijama omogućili brzu, efikasnu i profesionalnu zaštitu.
  • U slučaju bolesti ill nesrećnog slučaja brigu o Vama preuzimaju profesionalci koji sprovode i nadziru Vaše lečenje i organizuju povratak u zemlju prebivališta.
  • Troškovi medicinske asistencije u inostranstvu su izuzetno visoki. Kupovinom polise putnog osiguranja obezbeđujete da u slučaju bolesti ili nesrećnog slučaja nastale troškove umesto Vas plati osiguravajuća kompanija. Naša polisa traje koliko i Vaša viza i osigurava Vas tokom putovanja i boravka u inostranstvu.
  • U slučaju da vaš zahtev za vizu bude odbijen, imate pravo na 100% povraćaj premije osiguranja.
  • Polisa putnog osiguranja omogućuje Vam da se za vreme svog putovanja u potpunosti opustite jer ste prethodno obezbedili potpunu i pouzdanu zaštitu.

U nastavku možete preuzeti uslove osiguranja koji su trenutno na snazi. Za sve prethodne verzije uslova osiguranja, molimo da nas kontaktirate: office@wiener.co.rs.

Opšti uslovi za osiguranje lica za vreme puta i boravka u inostranstvu