Za stanovništvo

Putno osiguranje

Uskoro krećete na put. Počeli ste da prikupljate sva potrebna putna dokumenta, mape i brošure. Spakujete u kofer i polisu našeg putnog osiguranja, i Vaš odmor može odmah da počne!

Brigu o neželjenim dešavanjima dok ste na putovanju i privremenom boravku u inostranstvu prepustite nama, jer to je naš posao. Naše putno osiguranje pružiće Vama i Vašim najmilijima brzu, efikasnu i profesionalnu podršku u slučaju iznenadnih bolesti ili nesrećnog slučaja.

Moguće je ugovotiti  dodatno osiguravajuće pokriće (VIP) za prvo putovanje u kontinuitetu kojim se obezbeđuje  pokriće  troškova uzrokovanih virusom Covid-19, maksimalno do iznosa od 5.000,00 EUR. Pokriće troškova i naknada uzrokovanih virusom Covid-19 pruža se isključivo na teritoriji Evrope u geografskom smislu (uključen Evropski deo Rusije, zapadno od Urala; bez kaspijskih i kavkaskih država) uključujući i celokupnu teritoriju Turske, Egipta, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara i Tunisa.

Ne zaboravite da su medicinska i putna asistencija veoma skupe u inostranstvu. Kupovinom Wiener Städtische polise putnog osiguranja obezbeđujete da navedene troškove, u slučaju neželjenih dešavanja, plati naša osiguravajuća kuća, umesto Vas.

Putujte bezbrižno 24h, na svim kontinentima.

GSB Help – Putna asistencija preko mobilne aplikacije

Za brzu i efikasnu pomoć tokom boravka u inostranstvu. Preuzmite odmah!

Putna asistencija preko mobilne aplikacije

Aplikaciju je moguće besplatno preuzeti preko „Google Play“ i „App“ prodavnica, a za komunikaciju sa asistentskom kućom neophodna je samo veza sa internetom.

Na ovaj način Wiener Städtische osiguranje omogućilo je korisnicima svojih usluga da besplatno, brzo i jednostavno stupe u kontakt sa međunarodnom asistentskom kućom GSB i dobiju savete i informacije gde se mogu obratiti za pomoć. Komunikacija sa operaterima asistentske kuće odvija se u formi chata preko aplikacije, a ukoliko bude neophodno operateri će i telefonom kontaktirati klijenta. Kontakt sa operaterima preko mobilne aplikacije omogućen je 24 časa dnevno.

Zašto Vam je potrebno osiguranje za vreme puta i boravka u inostranstvu?

  • Da biste Vama i Vašim najbližima u neželjenim situacijama omogućili brzu, efikasnu i profesionalnu zaštitu.
  • U slučaju bolesti ill nesrećnog slučaja brigu o Vama preuzimaju profesionalci koji sprovode i nadziru Vaše lečenje i organizuju povratak u zemlju prebivališta.
  • Troškovi medicinske asistencije u inostranstvu su izuzetno visoki. Kupovinom polise putnog osiguranja obezbeđujete da u slučaju bolesti ili nesrećnog slučaja nastale troškove umesto Vas plati osiguravajuća kompanija. Naša polisa traje koliko i Vaša viza i osigurava Vas tokom putovanja i boravka u inostranstvu.
  • U slučaju da vaš zahtev za vizu bude odbijen, imate pravo na 100% povraćaj premije osiguranja.
  • Polisa putnog osiguranja omogućuje Vam da se za vreme svog putovanja u potpunosti opustite jer ste prethodno obezbedili potpunu i pouzdanu zaštitu.

Koje usluge i troškove pokriva polisa putnog osiguranja? 

POKRIĆA

OSNOVNI PAKET

VIP PAKET

Ambulantni lečnički tretman
Lekovi i zavoji prepisani od strane ovlašćenog lekara
Medicinska pomagala i pomagala za hodanje koja su neophodni deo tretmana
Dijagnoza X-zracima (rentgenom)
Bolničko lečenje (hospitalizacija)
Operacije i troškovi operacije
Stomatološki tretman
Evakuacija, transport do najbližeg lekara ili bolnice
Evakuacija, transport i smeštaj u specijalizovanu bolnicu
Repatrijacija, transport iz strane zemlje u zemlju prebivališta ili bolnice u zemlji prebivališta
Repatrijacija, transport posmrtnih ostataka u zemlji prebivališta
Lekarski saveti
Preporuka lokalnih lekara specijalista
Medicinska pratnja tokom evakuacije ili repatrijacija
Traženje i spašavanje
Hitna dostava lekova
Usluge prevodioca
Repatrijacija drugih osiguranika učesnika u nesreći
Upućivanje bliske osobe
Pratnja maloletne dece mlađe od 15 godina
Ugovaranjem dodatnog osiguravajućeg pokrića (VIP) za prvo putovanje u kontinuitetu obezbeđuje se pokriće sledećih troškova uzrokovanih virusom Covid19, maksimalno do iznosa od 5.000,00 EUR:

– troškovi medicinske evakuacije do određene medicinske ustanove kao i repatrijacije do mesta prebivališta Osiguranika;
– troškove repatrijacije posmrtnih ostataka u stanju u kome se nalaze u trenutku preuzimanja tela do boravišta Osiguranika ili uobičajenog prebivališta, u skladu sa lokalnim propisima strane zemlje, a pod uslovom da je ovakav transport fizički moguć;
– troškovi pratnje maloletne dece, u slučaju kad Osiguranik usled bolničkog lečenja ili boravka u karantinu zbog zaraženosti virusom Covid-19 nije u mogućnosti da se stara o svojoj deci mlađoj od 15 godina, koja putuju sa njim i pod uslovom da su takođe osiguranici Osiguravača, Osiguravač će organizovati i naknaditi troškove puta punoletnog pratioca, koji će decu osiguranika vratiti u mesto prebivališta.
– ukoliko inficiranje virusom Covid-19 zahteva bolničko lečenje, osiguranik ima pravo na naknadu u iznosu od 30€ za svaki dan proveden u bolnici, maksimalno do 15 dana.
– dodatno pokriće troškova lekova na recept ukoliko inficiranje virusom Covid-19 zahteva vanbolničko lečenje

Pokriće troškova i naknada uzrokovanih virusom Covid-19 pruža se isključivo na teritoriji Evrope u geografskom smislu (uključen Evropski deo Rusije, zapadno od Urala; bez kaspijskih i kavkaskih država) uključujući i celokupnu teritoriju Turske, Egipta, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara i Tunisa

Šta je potrebno da uradite u slučaju bolesti ili nezgode?

U slučaju da Vam je potrebna asistencija usled iznenadne bolesti ili nesrećnog slučaja, potrebno je da učinite sledeće:

Odmah pozovite centar za pomoć na telefon +381 11 222 1 600. Operateri centra za pomoć dostupni su 24 sata dnevno, 365 dana u godini, i to na srpskom jeziku.

Navedite sledeće podatke:

  • Broj polise
  • Ime i prezime, trenutnu adresu i kontakt telefon
  • Prirodu povrede ili bolesti i pomoć koja vam je potrebna
  • Kratko opišite okolnosti

U slučaju da niste u mogućnosti da nazovete centar za pomoć, pre pregleda lekara ili odlaska u bolnicu, lekaru ili paramedicinskom osoblju ćete pokazati polisu osiguranja kako bi postupili prema Uputstvu za lekare i zdravstvene ustanove u inostranstvu, koje se nalazi na polisi.

Troškove bolničkog lečenja osiguravač će direktno platiti.

U slučaju ambulantnog lečenja, osiguranik je dužan da sam snosi troškove do 100 evra, a razliku do punog iznosa Osiguravač će nadoknaditi direktno zdravstvenoj ustanovi.

Nakon povratka u zemlju Osiguravač će Osiguraniku refundirati plaćeni iznos u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Narodne banke Srbije.

Sledite sva uputstva koja dobijete od centra za pomoć, u cilju brže i efikasne intervencije.

Za detaljna objašnjenja molimo Vas da se obratite ovlašćenom agentu i pročitajte Opšte i posebne uslove osiguranja koji predstavljaju sastavni deo zaključenog ugovora o putnom osiguranju.

Procedura u tri najčešće situacije kod pružanja putne asistencije

Polisu Wiener Städtische putnog osiguranja možete da kupite u:

Za sva pitanja, molimo vas da nam se obratite na e-mail travel@wiener.co.rs

U nastavku možete preuzeti uslove osiguranja koji su trenutno na snazi. Za sve prethodne verzije uslova osiguranja, molimo da nas kontaktirate: office@wiener.co.rs.

Opšti uslovi za osiguranje lica za vreme puta i boravka u inostranstvu