Za stanovništvo

Refundacija troškova iz osnova Dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja


Vest


Kompanija Wiener Städtische osiguranje predstavlja UNAPREĐENU verziju mobilne aplikacije Wiener Zdravlje namenjenu klijentima Dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja u cilju poboljšanja kvaliteta usluge.

Stručni tim zaposlenih je predano radio na usavršavanju i adaptaciji prvobitne verzije aplikacije, kako bi klijentima Wiener Städtische osiguranja omogućili što bolji i kompletniji servis i uslugu.

Aplikacija je namenjena svim osiguranicima i korisnicima Dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja  i dostupna je na „Google Play“ i „App Store“ servisima za preuzimanje.

Nova verzija aplikacije donosi i nove mogućnosti.

U nekoliko klikova od sada možete zakazati pregled ili poslati zahtev za refundaciju troškova, na jednom mestu omogućen je pregled svih Vaših aktivnosti kada je u pitanju Doborovoljno zdravstveno osiguranje.

 • Elektronska kartica osiguranja
 • Zakazivanje pregleda
 • Evidencija zakazanih pregleda
 • Refundacija troškova
 • Informacije o pokriću
 • Pružene medicinske usluge po kartici
 • Korisni dokumenti
 • Preautorizacija medicinskog tretmana
 • Arhiva

Shodno otežanoj situaciji u vezi sa pandemijom COVID 19 u Srbiji, obim zahteva za zakazivanje pregleda je veći od uobičajenog.

U cilju postizanja brže procedure i olakšavanja procesa zakazivanja medicinskih usluga, pored postojeće aplikacije, klijentima je omogućeno i zakazivanje putem   formulara za ONLINE zakazivanje medicinske usluge,  koji se može popuniti na sajt-u Wiener Städtische  osiguranja.

Wiener Stadtische osiguranje konstantno unapređuje svoje brojne digitalne servise kojima se klijentima pruža jedinstveno korisničko iskustvo, pružaju precizne informacije i omogućava brže ostvarnivanje prava iz osiguranja, uz sve ostale neophodne informacije od značaja.


 


 

Ukoliko osiguranik koristi usluge zdravstvenih ustanova sa kojima osiguravač nema ugovor o direktnoj saradnji, troškove medicinskih usluga plaća sam, a zahtev za naknadu troškova dostavlja osiguravaču u roku od 15 dana.

Uz popunjen obrazac zahteva, osiguranik treba da priloži sledeću dokumentaciju:

 • fotokopiju medicinske dokumentacije,
 • fiskalni račun,
 • broj dinarskog tekućeg računa (potvrda banke ili fotokopija osnovne banko-kartice bez njenog serijskog broja).

U zavisnosti od ugovorenog paketa i vrste pružene usluge uz zahtev se prilaže sledeća medicinska dokumentacija:

 • U slučaju specijalističkih pregleda lekara neophodno je dostaviti izveštaj lekara sa jasno navedenim razlogom javljanja;
 • U slučaju laboratorijskih analiza neophodno je dostaviti izveštaj ili uput lekara sa upisanom dijagnozom i navedenim analizama koji je potrebno uraditi kao i rezultate izvršenih laboratorijskih analiza;
 • U slučaju dijagnostičkih procedura neophodno je dostaviti izveštaj ili uput lekara sa upisanom dijagnozom i navedenom dijagnostičkom procedurom koju je potrebno uraditi kao i nalaz ili izveštaj o sprovedenoj dijagnostici;
 • U slučaju stacionarnog (bolničkog) lečenja neophodno je dostaviti izveštaj ili uput lekara ukoliko prijem u bolnicu nije bio hitan, otpusnu listu i zahtev za pre-autorizaciju;
 • U slučaju kupovine lekova neophodno je dostaviti izveštaj ili recept lekara sa upisanom dijagnozom i navedenim nazivom prepisanog leka;
 • U slučaju sprovođenja fizikalne terapije neophodno je dostaviti izveštaj fizijatra ne stariji od 3 meseca sa upisanom dijagnozom i planiranom terapijom, i karton ili izveštaj fizioterapeuta o sprovedenim procedurama fizikalne terapije po danima;
 • U slučaju korišćenja stomatoloških usluga neophodno je dostaviti izveštaj stomatologa sa navedenom uslugom i oznakom zuba na kom je izvršena usluga;
 • U slučaju korišćenja oftalmoloških usluga i to nabavke naočara ili kontaktnih sočiva neophodno je dostaviti recept za naočare / kontaktna sočiva ili izveštaj oftalmologa sa navedenom dioptrijom.

Medicinski izveštaji i nalazi treba da sadrže osnovne podatke o pacijentu, da budu overeni pečatom i potpisom lekara koji je pružio medicinsku uslugu.

Zahtev za naknadu troškova osiguranik može dostaviti slanjem popunjenog obrasca sa celokupnom dokumentacijom na mejl adresu prijava.dzo@wiener.co.rs ili preko mobilne aplikacije Wiener Zdravlje ili slanjem poštom na adresu:

Wiener Städtische osiguranje a.d.o. Beograd
Trešnjinog cveta 1
11070 Beograd

U slučaju podnošenja zahteva na mejl osiguravača ili putem mobilne aplikacije Wiener Zdravlje, neophodno je da original fiskalnog računa čuvate 30 dana jer vam se isti može zatražiti u cilju provere dostavljene dokumentacije.

Ukoliko osiguranik koristi usluge zdravstvenih ustanova sa kojima osiguravač ima ugovor o direktnoj saradnji, tzv. mreža prioritetnih pružalaca medicinskih usluga, zahtev za naknadu troškova pokrivenih polisom osiguranja dostavlja medicinska ustanova. Zakazivanje pregleda u mreži prioritetnih pružalaca medicinskih usluga može se ostvariti pozivanjem Medicinskog Call centra na broj 011 22 09 808 ili preko mobilne aplikacije Wiener Zdravlje.

 

Preautorizacija medicinskog tretmana

Preautorizacija medicinskog tretmana podrazumeva proceduru odobrenja troškova zdravstvenih usluga pre njihovog izvođenja, nezavisno od ugovorenog paketa.

Zahtev za preautorizaciju osiguranik ili zdravstvena ustanova su dužni da podnesu osiguravaču minimum 14 dana ranije i to u sledećim slučajevima:

 1. Za sve medicinske troškove preko 300 EUR;
 2. Za sve hirurške intervencije;
 3. Za troškove bolničkog lečenja.

Popunjen obrazac Zahteva za preautorizaciju medicinskog tretmana sa relevantnom medicinskom dokumentacijom (izveštaji i nalazi lekara po čijem uputu se zahteva sprovođenje navedenih zdravstvenih usluga) dostavlja se na mejl adresu lekar@wiener.co.rs ili preko mobilne aplikacije Wiener Zdravlje

NOVO! BRZA I LAKA PRIJAVA ŠTETE PREKO PORTALA!

Moj Wiener portal je mesto na kome imate mogućnost onlajn prijave šteta, tj. onlajn podnošenje zahteva za naknadu iz osiguranja. Pored toga imate pregledan i precizan uvid u osnovne informacije i trenutni status Vaših šteta: podatke o podnetim odštetnim zahtevima, status odštetnog zahteva, uvid u spisak dokumenata potrebnih za rešavanje odštetnog zahteva.

Registrujte se na Moj Wiener portal i prijavite štetu online, u svega par koraka!

Pomoću korisničkog imena i lozinke brzo i lako pristupate svom jedinstvenom korisničkom nalogu, dok uputstvo za registraciju možete preuzeti ovde.

Napomena: Ukoliko prvi put prijavljujete odštetni zahtev prijavu i dokumentaciju je potrebno poslati na gore navedeni mejl prijava.dzo@wiener.co.rs