Za stanovništvo

Prijava štete iz osnova Dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja lica

Ukoliko osiguranik koristi usluge klinika i ustanova sa kojima osiguravač nema ugovor o direktnoj saradnji, troškove medicinskog tretmana plaća sam, a zahtev za refundaciju dostavlja osiguravaču s tim što je u obavezi:

  1. da u roku od 180 dana od dana izvršene medicinske usluge osiguravaču dostavi popunjen zahtev za naknadu troškova medicinskih usluga;
  2. da, uz zahtev, priloži kopiju medicinske dokumentacije, original fiskalnog računa, kopiju identifikacione kartice, očitanu LK i kopiju kartice dinarskog računa;
  3. da na zahtev osiguravača dostavi i drugu neophodnu dokumentaciju.

Ukoliko osiguranik koristi usluge zdravstvenih ustanova sa kojima osiguravač ima ugovor o direktnoj saradnji, tzv. mreža prioritetnih pružalaca medicinskih usluga, zahtev za naknadu troškova pokrivenih polisom osiguranja dostavlja medicinska ustanova. Zakazivanje pregleda u mreži prioritetnih pružalaca medicinskih usluga može se ostvariti: pozivanjem call centra na broj 011 22 09 808 ili preko mobilne aplikacije Wiener zdravlje.

Zahtev za preautorizaciju osiguranik je dužan da podnese osiguravaču minimum 14 dana ranije i to u sledećim slučajevima:

  1. Za sve medicinske troškove preko 300 EUR;
  2. Za sve hirurške intervencije;
  3. Za troškove bolničkog lečenja.

Prijava štete iz osnova Dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja lica /prijava.dzo@wiener.co.rs

Obrasci za prijavu štete iz osnova Dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja lica