Za stanovništvo

Pokriće troškova lečenja u inostranstvu

Osim zakonom obaveznih osiguranja zaposlenih od povreda na radu, naša kompanija nudi i niz drugih paketa osiguranja kojima svoje zaposlene i članove njihovih porodica možete dodatno zaštititi i to:

  • Putno osiguranje, kao najefikasniji oblik zaštite na službenim putovanjima koje pruža medicinsku, putnu i pravnu asistenciju u inostranstvu;
  • Wiener premium care, pokriće troškova lečenja malignih bolesti u inostranstvu.