Za stanovništvo

Produktna odgovornost

Ukoliko Vaš proizvod, kod kog se tokom proizvodnje ne uoči nedostatak, može da nanese štetu u vidu telesne povrede ili narušavanja zdravlja ili oštećenja imovine tokom korišćenja, trebalo bi da se zaštitite od takvih šteta ugovaranjem produktne odgovornosti.

Ukoliko proizvod nije finalni već je predviđen za dalju ugradnju ili preradu, moguće je proširiti osiguranje i u slučajevima ispoljavanja štetnih posledica nedostatka kasnije – usled spajanja ili mešanja sa drugim proizvodima, u daljoj obradi ili preradi pa i troškove trećih lica vezanih za odstranjivanje, uklanjanje i zamenu delova sa nedostatkom rezervnim delovima bez nedostatka.

U nastavku možete preuzeti uslove osiguranja koji su trenutno na snazi. Za sve prethodne verzije uslova osiguranja, molimo da nas kontaktirate: office@wiener.co.rs .

Posebni uslovi za osiguranje od odgovornosti iz upotrebe proizvoda – produktna odgovornost

Obrasce za prijavu osiguranog slučaja možete preuzeti ovde.