Za stanovništvo

Mašine i uređaji

Ako ste svoje mašine, aparate i uređaje osigurali od požara, niste ih osigurali od kvara – ukoliko se desi mehanički ili električni kvar u toku redovnog rada mašine, potrebno je osiguranje mašina od loma.

Pokriveni su i nehat, nemar, zla namera… Elektronski računari (kao i bilo koja druga IT oprema), imajući u vidu njihovu specifičnost, kombinovano osiguravamo – jednom polisom pokriveni su i osnovni i dopunski požarni rizici, zatim mehanički i električni kvarovi kao i provalna krađa i razbojništvo na mestu osiguranja. Za pokretne uređaje pružamo osiguravajuće pokriće i za štete nastale tokom transporta kroz osiguranje pokretne tehnike.

U nastavku možete preuzeti uslove osiguranja koji su trenutno na snazi. Za sve prethodne verzije uslova osiguranja, molimo da nas kontaktirate: office@wiener.co.rs.

Opšti uslovi za osiguranje imovine

Uslovi za osiguranje mašina od loma

Obrasce za prijavu osiguranog slučaja možete preuzeti ovde.