Za stanovništvo

Osiguranje plovila

Pored obaveznog osiguranja  od odgovornosti, koje je Zakonom propisano za vlasnike čamaca, Wiener Städtische osiguranje pruža Vam mogućnost ugovaranja dobrovoljnog osiguranja sa proširenim pokrićem, za Vašu  bezbrižnu plovidbu.

Pod čamcem se podrazumeva svako plovilo, osim tegljača i potiskivača, bez obzira na njegovu dužinu i zapreminu, registrovano za plovidbu na unutrašnjim vodama, čija dužina trupa iznosi manje od 20 m i čiji je proizvod dužine, širine i maksimalnog gaza manji od zapremine od 100 m3, a koje prevozi najviše 12 lica.

Sve informacije o uslovima, osiguranim sumama i premiji za obavezno i dobrovoljno osiguranje vlasnika čamaca, možete dobiti u prodajnim mestima Wiener Städtische osiguranja.

Osiguranje vlasnika čamaca za štetu pričinjenu trećim licima zakonski je obavezno za sve vlasnike čamaca sa snagom motora preko 15 kw, koji se upisuje u odgovarajući registar, saglasno propisima o registraciji čamaca. Ovo osiguranje mogu ugovoriti i vlasnici čamaca sa snagom motora manjom od 15kw, ali to ne spada pod njihovu zakonsku obavezu.

Kao šteta pričinjena trećim licima podrazumeva se telesna povreda, narušavanje zdravlja ili smrt trećih lica nastala upotrebom čamca (nematerijalne štete).

Obavezno osiguranje vlasnika čamaca od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima važi za plovidbu teritorijalnim vodama Republike Srbije, uz mogućnost proširenja na teritorijalne vode drugih evropskih država.

Dobrovoljno osiguranje vlasnika čamaca od odgovornosti pruža prošireno pokriće u odnosu na obavezno osiguranje vlasnika plovnih objekata i u paketu sa obaveznim osiguranjem omogućava vlasniku čamca da u potpunosti osigura svoju odgovornost za štete koje pričini trećim licima upotrebom svog plovila.

Predmet osiguranja je odgovornost vlasnika čamca za štetu koju upotrebom čamca pričini trećim licima usled uništenja odnosno oštećenja stvari (materijalne štete).

Ovo osiguranje može se ugovoriti samo pod uslovom da se ugovara istovremeno sa obaveznim osiguranjem vlasnika čamaca za štete pričininjene trećim licima usled smrti, povrede tela ili narušavanja zdravlja.

Dobrovoljno osiguranje vlasnika čamaca od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima važi za plovidbu teritorijalnim vodama Republike Srbije, uz mogućnost proširenja na teritorijalne vode drugih evropskih država.