Za stanovništvo

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

„Zdrav čovek ima hiljadu želja. Bolestan samo jednu.“ 

Životni stil današnjeg poslovnog čoveka ne ostavlja mnogo vremena za brigu o ličnom zdravlju i zdravlju njegove porodice. Zbog toga moderna medicinska usluga mora da bude lako dostupna, visoko kvalitetna i efikasna. Uz Wiener Städtische dobrovoljno zdravstveno osiguranje vašim zaposlenima pružićete stalnu zaštitu i time povećati njihovo zadovoljstvo. Na taj način uticaćete i na bolju produktivnost svoje kompanije.

Uz našu polisu osiguranja svojim zaposlenima obezbedićete:

  • najbolje lekare u najboljim medicinskim privatnim i državnim ustanovima širom Srbije;
  • savremene metode i komforne uslove lečenja;
  • brzo i lako zakazivanje pregleda, bez čekanja i nepredviđenih odlaganja;
  • slobodu izbora zdravstvene ustanove i lekara kod koga će se lečiti;
  • pokriće troškova lečenja, u skladu sa izabranim paketom usluga.

Naša polisa otvoriće vam vrata preko 300  zdravstvenih ustanova širom Srbije sa kojima imamo potpisan ugovor. U slučaju da želite da koristite usluge u medicinskim ustanovama sa kojima nemamo ugovor, mi ćemo vam refundirati troškove koje ste sa nama ugovorili.

Za zakazivanje pregleda, informacije o polisi osiguranja, kao i savetovanje o načinu ostvarivanja Vaših prava, na raspolaganju Vam se nalaze naši lekari koji rade u Wiener health call centru. Oni su vam dostupni 24 časa, 7 dana u nedelji na  broju telefona 011 22 09 808.