Za stanovništvo

Opšta odgovornost

Osigurajte se od odgovornosti u slučaju štete koja je nastala  kao posledica delatnosti koju obavljate.

Osiguranje od odgovornosti je zaštita za pravna lica u slučaju da je delatnost koju obavljaju uzrokovala  smrt, telesne povrede, zdravlje ili uništenje odnosno oštećenje imovine trećih lica.

Dodatno, moguće je obezbediti pravnu zaštitu od posledica nastalih usled štetnog događaja kao i od neosnovanih odštetnih zahteva.

U nastavku možete preuzeti uslove osiguranja koji su trenutno na snazi. Za sve prethodne verzije uslova osiguranja, molimo da nas kontaktirate: office@wiener.co.rs.

Uslovi za osiguranje od odgovornosti iz delatnosti za štete pričinjene trećim licima

Obrasce za prijavu osiguranog slučaja možete preuzeti ovde.