Za stanovništvo

Kasko osiguranje

Za mnoge, vozilo nije samo prevozno sredstvo. Danas ga biramo sa velikom pažnjom i u njega ulažemo jer za uzvrat očekujemo pouzdanost, udobnost i uživanje u vožnji. Kada se u nešto uloži mnogo ljubavi i sredstava, treba razmišljati o načinu na koji se stečeno može sačuvati.

Pružamo Vam niz pogodnosti:

udobnost – polisu možete zaključiti u Vašem domu, pozovite nas i naši predstavnici će Vas posetiti;

mogućnost izbora – odaberite paket rizika kasko osiguranja koji najviše odgovara Vašem vozilu i Vašim mogućnostima: potpuno, delimično i dopunsko kasko osiguranje. Vi, takođe, sami birate način ugovaranja visine pokrića za potpuno kasko osiguranje.

efikasnu isplatu – u slučaju delimične štete vozila, Wiener Stӓdtische osiguranje direktno isplaćuje popravku ovlašćenom servisu, tj. klijent nema obavezu plaćanja servisu, a da zatim traži da mu se taj iznos refundira. Šteta se isplaćuje u najkraćem mogućem roku.

Osigurajte svoje vozilo.

Uradite to na najbolji način.

Potpuno kasko osiguranje

Potpunim kasko osiguranjem vozila obuhvaćena je osiguravajuća zaštita od uništenja i oštećenja vozila i njegovih sastavnih delova kao posledica ostvarenja određenih rizika, a koji su definisani sledećim paketima rizika:

  • Paket rizika A  – saobraćajna nezgoda u slučaju sudara sa jednim ili više drugih poznatih vozila; pod poznatim vozilom podrazumeva se motorno vozilo za koje su podaci o registarskoj oznaci, vrsti, marki i tipu vozila iz saobraćajne dozvole i identifikacioni podaci o vlasniku vozila poznati na osnovu uredno popunjenog evropskog izveštaja o saobraćajnoj nezgodi ili na osnovu overenog Zapisnika policije.
  • Paket rizika B  – požar, udar groma, oluja, grad (tuča), snežna lavina, poplava, bujica i visoka voda, saobraćajna nezgoda u slučaju sudara sa jednim ili više drugih poznatih vozila.
  • Paket rizika C  – saobraćajna nezgoda, požar, udar groma, oluja, grad (tuča), snežna lavina, pad ili udar nekog predmeta, iznenadno termičko ili hemijsko delovanje spolja, eksplozija, pad vazdušne letelice,  manifestacije ili demonstracije, zlonamerni postupci ili obesti trećih lica, oštećenja tapaciranih delova vozila nastalih prilikom pružanja pomoći licima koja su povređena u saobraćajnoj ili nekoj drugoj nezgodi, namerno prouzrokovanje štete na osiguranoj stvari u cilju sprečavanja veće štete na toj ili drugoj stvari ili licima, poplava, bujica i visoka voda, odron zemljišta ili obrušavanje zemljišta i stena, potapanje, štete nastale usled ugriza životinja na gumenim crevima, kablovima, tapaciranim delovma i materijalu za oblaganje i izolaciju
  • Paket rizika D  – podrazumeva sve rizike iz paketa C, kao i rizike: neovlašćeno korišćenje vozila, krađa vozila, razbojnička krađa i razbojništvo

Delimično kasko osiguranje

Delimično kasko osiguranje predstavlja osiguranje svih stakala standardno ugrađenih na vozilo, izuzev stakala na svetlosnim uređajima, ogledalima i krovu vozila.

Dopunsko kasko osiguranje

Dopunsko kasko osiguranje moguće je ugovoriti samo uz potpuno kasko osiguranje i podrazumeva:

  • osiguranje troškova iznajmljivanja zamenskog vozila
  • osiguranje pomoći na putu
  • autonezgodu
  • osiguranje reklamnih i drugih natpisa na i/ili u vozilu
  • osiguranje ličnog prtljaga i alata za profesionalnu upotrebu

U nastavku možete preuzeti uslove osiguranja koji su trenutno na snazi. Za sve prethodne verzije uslova osiguranja, molimo da nas kontaktirate: office@wiener.co.rs.

Uslovi za kombinovano osiguranje motornih vozila (auto kasko)