Za stanovništvo

Wiener Doctors PLUS

Životnim osiguranjem Wiener Doctors PLUS sebi ili svojim najbližima obezbeđujete vrhunsku zdravstvenu uslugu za mesečnu premiju već od 19 evra.

Wiener Doctors Plus je osiguranje koje Vama i Vašim najmilijima omogućava zdravstveno osiguranje za lečenje najtežih oboljenja, u najboljim evropskim bolnicama, kod vrhunskih lekara.

Sa malom mesečnom premijom, već od 19 evra, dobijate garantovano pokriće:

  • putnih troškova;
  • smeštaja i
  • lečenja u inostranstvu do 1.000.000 EUR godišnje, a 2.000.000 EUR tokom trajanja osiguranja (životni vek).

Zdravlje ne mora da bude privilegija malobrojnih!

I Vi možete da imate na raspolaganju vrhunski tim lekara koji će učiniti sve da Vam pomogne.

  • Lečenje invazivnog karcinoma;
  • Koronarnu bajpas hirurgiju;
  • Operacije srčanog zaliska;
  • Operacije na mozgu;
  • Transplantaciju glavnih organa

Saznajte više

Polisom Wiener Doctors Plus obuhvaćeno je i osiguranje za slučaj smrti.

Osnovni uslovi za ugovaranje ovog osiguranja:

  • Osigurati se mogu lica starosti od 14 do 64 godine;
  • Osiguranje se ugovara sa trajanjem od godinu dana i može se produžavati na dodatnih godinu dana, tokom trajanja osnovnog osiguranja, uplatom premije osiguranja.

Deca do 14 godina starosti ne mogu zaključiti osiguranje Wiener Doctors Plus. Zato smo za njih pripremili posebnu ponudu. U paketu sa 3D osiguranjem, svojoj deci možete obezbediti osiguranje Wiener Doctors za mesečnu premiju od 14 evra!

U nastavku možete preuzeti uslove osiguranja koji su trenutno na snazi. Za sve prethodne verzije uslova osiguranja, molimo da nas kontaktirate: office@wiener.co.rs

Dopunski uslovi za osiguranje lica od nastupanja težih bolesti uz osiguranje života – Wiener doctors