Za stanovništvo

Požar, krađa i prekid rada

Osiguranjem od požara i nekih drugih opasnosti pokriva se čitav niz rizika koji mogu dovesti do potpunog uništenja osigurane imovine. Od ovih rizika se mogu osigurati skoro sva nepokretna i pokretna imovina sem, praktično,  motornih vozila registrovanih za upotrebu u javnom saobraćaju i zemljišta.

Postoje dva pristupa osiguranju – imenovani rizici i svi rizici. Ugovaranjem imenovanih rizika, ugovarač osiguranja bira koji rizici će, pored osnovnih požarnih rizika (požar, udar groma, eksplozija, pad letelice, oluja i grad, pad letelice, manifestacije i demonstracije), biti pokriven – a to mogu biti izliv vode iz instalacija; poplava, bujica i visoka voda; zemljotres; klizanje i sleganje tla itd.

Drugi pristup je osiguranje od svih rizika gde ugovarač isključuje određene opasnosti iz pokrića i time dobija sveobuhvatnije osiguravajuće pokriće za svoju imovinu.

Ukoliko se ugovori osiguranje imovine od požara i drugih opasnosti, može se osigurati i prekid rada koji nastane zbog ostvarenja nekog od rizika osiguranih po polisi osigurana od požara – ukoliko požar zahvati deo proizodnog pogona, osiguranjem imovine će biti nadoknađena šteta na objektima, opremi i zalihama ali gubitak profita i/ili fiksne troškove koje osiguranik ima u periodu dok pogon ne radi zbog požara može pokriti samo osiguranje od prekida rada.

Pored fiksnih troškova i izgubljene dobiti, osiguranje od prekida rada može biti prošireno različitim pokrićima koja se tiču dobavljača (šteta kod dobavljača koja izazove prekid rada kod osiguranika), uvećanih troškova poslovanja zbog nemogućnosti korišćenja osigurane lokacije, prekida lanca snabdevanja itd.

U nastavku možete preuzeti uslove osiguranja koji su trenutno na snazi. Za sve prethodne verzije uslova osiguranja, molimo da nas kontaktirate: office@wiener.co.rs.

Opšti uslovi za osiguranje imovine

Opšti uslovi imovina i prekid rada od svih rizika

Posebni uslovi za osiguranje od požara

Posebni uslovi za osiguranje imovine mikro, malih i srednjih pravnih lica od provalne krađe i razbojništva

Obrasce za prijavu osiguranog slučaja možete preuzeti ovde.