Za stanovništvo

Osiguranje potraživanja

Naplata potraživanja u nestabilnim tržišnim uslovima je jedan od ključnih problema sa kojima se suočavaju kompanije. Kašnjenja u plaćanju ili neplaćanje izazivaju teškoće u likvidnosti, utiču na buduće prihode, redovno izmirivanje obaveza i na kraju mogu da dovedu do loših poslovnih rezultata.

NEKADA JE DOVOLJNA SAMO JEDNA NEPLAĆENA FAKTURA DA SE UGROZI CELOKUPNO POSLOVANJE

Osiguranje potraživanja je namenjeno za trgovinska preduzeća, proizvođače i kompanije koje trguju uslugama.

Na disciplinovanu naplatu svojih kupaca ne možete uticati, ali možete obezbediti sigurnost svojih finansijskih potraživanja.

OSIGURANJE POTRAŽIVANJA OBEZBEĐUJE POKRIĆE ZA SVE FAKTURE IZDATE ZA VREME TRAJANJA POLISE

Ukratko, prednosti osiguranja potraživanja su: zaštita novčanih tokova, zaštita od gubitka i mogućnost da bolje kontrolišete ostvarenje finansijskih planova. Kada ste osigurali potraživanja lakše ćete razvijati tržište i pronalaziti nove kupce jer vas osiguranje potraživanja štiti od neizvesnosti saradnje sa novim klijentima. U okviru osiguranja potraživanja imate mogućnost stalnog monitoringa postojećih i potencijalnih kupaca.

Ukoliko je vaš godišnji promet ≥1.000.000 EUR osiguranje potraživanja je način da rizik nenaplativih potraživanja prenesete na osiguravača.

Osiguranje potraživanja pokriva sledeće rizike:

 • bankrot / stečaj kupca,
 • bilo koji drugi oblik neplaćanja.

Osiguranje potraživanja isključuje:

 • sporna potraživanja,
 • potraživanja od povezanih pravnih lica,
 • potraživanja od državnih preduzeća,
 • potraživanja od fizičkih lica,
 • isporuke nakon isteka osiguravajućeg perioda,
 • potraživanja kompanija u stečaju,
 • iznose koji premašuju odobrene kreditne limite ili dugovanja napravljena nakon otkaza kreditnih limita,
 • potraživanja nastala kao posledice ratnog dešavanja.

Za sve dodatne informacije i konsultacije molimo Vas da nam se obratite putem mejla: credit.insurance@wiener.co.rs.

Odobreni kreditni limitOsigurani procenatIznos nenaplaćenog potraživanja
200.000 EUR90%100.000 EUR
 • Nakon 5 meseci roka za naplatu potraživanja, naplaćeno je 50.000 EUR
 • Ukupan dug sada iznosi 100.000 EUR – 50.000 EUR = 50.000 EUR
 • 90% od 50.000 EUR = 45.000 EUR – iznos nadoknade iz osiguranja
 • 50.000 EUR naplaćeno je u procesu naplate + 45.000 EUR nadoknada iz osiguranja
 • Ukupno nadoknađen iznos duga 95.000 EUR (95% od ukupnog potraživanja)

Premijska stopa: 0,3%-0,5%
Dinamika plaćanja premije: kvartalno

Preduslov za izdavanje ponude osiguranja:

Popunjen upitnik

Tabela za besplatnu procenu kupaca (klijent unosi podatke o kupcima, Wiener Städtische osiguranje vrši besplatnu procenu 10 kupaca)