Za stanovništvo

Osiguranje zaposlenih

Kao poslodavac koji želi uspeh svom biznisu, Vi vodite računa o tome da firma i zaposleni imaju posao i dobit. Osiguranjem svojih zaposlnih, pokazaćete da brinete o njihovoj sigurnosti i zdravlju, čime ćete obezbediti trajanje svojim zaposlenim.

Osim zakonom obaveznih osiguranja zaposlenih od povreda na radu, naša kompanija nudi i niz drugih paketa osiguranja kojima svoje zaposlene i članove njihovih porodica možete dodatno zaštititi i to:

  • Dobrovoljno zdravstveno osiguranje čime ćete im omogućiti lako dostupnu, visoko kvalitetnu i efikasnu medicinsku uslugu;
  • Osiguranje zaposlenih od nezgode kojim ćete im obezbediti ekonomsku zaštitu od neželjenih dešavanja, u slučaju najtežih gubitaka – smrti ili trajnog gubitka radne sposobnosti;
  • Putno osiguranje, kao najefikasniji oblik zaštite na službenim putovanjima koje pruža medicinsku, putnu i pravnu asistenciju u inostranstvu.