Za stanovništvo

Putno osiguranje

Uskoro krećete na put. Počeli ste da prikupljate sva potrebna putna dokumenta, mape i brošure. Spakujete u kofer i polisu našeg putnog osiguranja, i Vaš odmor može odmah da počne!

Brigu o neželjenim dešavanjima dok ste na putovanju i privremenom boravku u inostranstvu prepustite nama, jer to je naš posao. Naše putno osiguranje pružiće Vama i Vašim najmilijima brzu, efikasnu i profesionalnu podršku u slučaju iznenadnih bolesti ili nesrećnog slučaja.

NOVO pokriće, u okviru Osnovnog osiguravajućeg pokrića: Neprijatnost tokom putovanja

Ukoliko se dogodi osigurani slučaj neprijtnosti tokom putovanja naknada iz osiguranja iznosi 500 €

Ugovaranjem VIP COVID osiguravajućeg pokrića, osiguravač je u obavezi da naknadi i troškove osnovnog osiguravajućeg pokrića uzrokovanih virusom Covid19 maksimalno do iznosa od 5.000€.

Ne zaboravite da su medicinska i putna asistencija veoma skupe u inostranstvu. Kupovinom Wiener Städtische polise putnog osiguranja obezbeđujete da navedene troškove, u slučaju neželjenih dešavanja, plati naša osiguravajuća kuća, umesto Vas.

U slučaju potrebe za pravovremenom i stručnom medicinskom pomoći tokom boravka u inostranstvu, pozovite Kontakt centar naše asistentske kuće Global assistance na broj:

+ 381 11 222 1 600

office@globalassistance.rs

globalassistance.rs

 

Putujte bezbrižno 24h, na svim kontinentima.

Ukoliko se dogodi osigurani slučaj neprijtnosti tokom putovanja naknada iz
osiguranja iznosi 500 € pri čemu se po neprijatnošću podrazumeva jedan od
sledećih događaja:

– slučaj nestanka, krađe, uništenja ili oštećenja ličnih dokumenata, kreditne
kartice, putnih isprava za koji je osiguranik izvršio prijavu nastalog osiguranog slučaja
nadležnoj policijskoj stanici odnosno nadležnom organu;

– gubitak ili uništenje prtljaga Osiguranika usled provalne krađe i razbojništva ili
požara nastalo za vreme puta i boravka u inostranstvu;

– kašnjenje planiranog leta na teritoriji izvan Republike Srbije duže od 3 sata.
Osiguranjem nisu pokrivene štete usled kašnjenja čarter letova kao i štete nastale
usled kašnjenja avio leta zbog štrajka ili obustave rada koja je postojala ili koja je
unapred bila prijavljena ili se dogodila pre datuma za koje je putovanje rezervisano;

– kašnjenje u isporuci prtljaga tokom putovanja avionskim prevozom duže od 24h;

– saobraćajna nezgoda tokom putovanja u inostranstvo u kojoj je učestvovalo vozilo
osiguranika i uz posedovanje overenog zapisnika policije odnosno nadležnog organa.

Koje usluge i troškove pokriva polisa putnog osiguranja? 

POKRIĆA

OSNOVNI PAKET

VIP COVID PAKET

Ambulantni lečnički tretman
Lekovi i zavoji prepisani od strane ovlašćenog lekara
Medicinska pomagala i pomagala za hodanje koja su neophodni deo tretmana
Dijagnoza X-zracima (rentgenom)
Bolničko lečenje (hospitalizacija)
Operacije i troškovi operacije
Stomatološki tretman
Evakuacija, transport do najbližeg lekara ili bolnice
Evakuacija, transport i smeštaj u specijalizovanu bolnicu
Repatrijacija, transport iz strane zemlje u zemlju prebivališta ili bolnice u zemlji prebivališta
Repatrijacija, transport posmrtnih ostataka u zemlji prebivališta
Lekarski saveti
Preporuka lokalnih lekara specijalista
Medicinska pratnja tokom evakuacije ili repatrijacija
Neprijatnost tokom putovanja
Traženje i spašavanje
Hitna dostava lekova
Usluge prevodioca
Repatrijacija drugih osiguranika učesnika u nesreći
Upućivanje bliske osobe
Pratnja maloletne dece mlađe od 15 godina
Slanje i primanje hitnih poruka
 

Može se ugovoriti za sve vrste putovanja, osim za
studentska i đačka putovanja.Ugovaranjem VIP COVID osiguravajućeg pokrića, osiguravač je u obavezi da naknadi i sledeće troškove:
Troškove lečenja uzrokovane virusom Covid19
Osiguravač će naknaditi troškove osnovnog
osiguravajućeg pokrića uzrokovanih virusom Covid19 maksimalno do iznosa od 5.000€.
Isključena je obaveza Osiguravača da Osiguraniku isplati naknadu iz osiguranja za
dane provedene u karantinskoj izolaciji kao i za troškove preventivnog testiranja.
Ukoliko ugovorena teritorija pokrića obuhvata Egipat i Tursku,
limit pokrića (suma osiguranja) za put i boravak osiguranika u Egiptu i Turskoj iznosi maksimalno
12.000 EUR-a (a ne više od ugovorene sume osiguranja),
iako je u polisi kao destinacija putovanja naznačeno putovanje u Egipat ili Tursku

 

Šta je potrebno da uradite u slučaju bolesti ili nezgode?

U slučaju da Vam je potrebna asistencija usled iznenadne bolesti ili nesrećnog slučaja, potrebno je da učinite sledeće:

Odmah pozovite centar za pomoć na telefon +381 11 222 1 600. Operateri centra za pomoć dostupni su 24 sata dnevno, 365 dana u godini, i to na srpskom jeziku.

Navedite sledeće podatke:

  • Broj polise
  • Ime i prezime, trenutnu adresu i kontakt telefon
  • Prirodu povrede ili bolesti i pomoć koja vam je potrebna
  • Kratko opišite okolnosti

U slučaju da niste u mogućnosti da nazovete centar za pomoć, pre pregleda lekara ili odlaska u bolnicu, lekaru ili paramedicinskom osoblju ćete pokazati polisu osiguranja kako bi postupili prema Uputstvu za lekare i zdravstvene ustanove u inostranstvu, koje se nalazi na polisi.

Troškove bolničkog lečenja osiguravač će direktno platiti.

U slučaju ambulantnog lečenja, osiguranik je dužan da sam snosi troškove do 100 evra, a razliku do punog iznosa Osiguravač će nadoknaditi direktno zdravstvenoj ustanovi.

Nakon povratka u zemlju Osiguravač će Osiguraniku refundirati plaćeni iznos u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Narodne banke Srbije.

Sledite sva uputstva koja dobijete od centra za pomoć, u cilju brže i efikasne intervencije.

Za detaljna objašnjenja molimo Vas da se obratite ovlašćenom agentu i pročitajte Opšte i posebne uslove osiguranja koji predstavljaju sastavni deo zaključenog ugovora o putnom osiguranju.

Procedura u tri najčešće situacije kod pružanja putne asistencije

Polisu Wiener Städtische putnog osiguranja možete da kupite u:

Za sva pitanja, molimo vas da nam se obratite na e-mail travel@wiener.co.rs

Zašto Vam je potrebno osiguranje za vreme puta i boravka u inostranstvu?

  • Da biste Vama i Vašim najbližima u neželjenim situacijama omogućili brzu, efikasnu i profesionalnu zaštitu.
  • U slučaju bolesti ill nesrećnog slučaja brigu o Vama preuzimaju profesionalci koji sprovode i nadziru Vaše lečenje i organizuju povratak u zemlju prebivališta.
  • Troškovi medicinske asistencije u inostranstvu su izuzetno visoki. Kupovinom polise putnog osiguranja obezbeđujete da u slučaju bolesti ili nesrećnog slučaja nastale troškove umesto Vas plati osiguravajuća kompanija. Naša polisa traje koliko i Vaša viza i osigurava Vas tokom putovanja i boravka u inostranstvu.
  • U slučaju da vaš zahtev za vizu bude odbijen, imate pravo na 100% povraćaj premije osiguranja.
  • Polisa putnog osiguranja omogućuje Vam da se za vreme svog putovanja u potpunosti opustite jer ste prethodno obezbedili potpunu i pouzdanu zaštitu.

U nastavku možete preuzeti uslove osiguranja koji su trenutno na snazi. Za sve prethodne verzije uslova osiguranja, molimo da nas kontaktirate: office@wiener.co.rs.

Opšti uslovi za osiguranje lica za vreme puta i boravka u inostranstvu