Za stanovništvo

Prekid rada usled zemljotresa

Iako je zemljotres jedan od najrazornijih rizika, koji se mogu ostvariti, nekada su njegove posledice koje se ogledaju kroz prekid poslovnih aktivnosti nesagledivo veće od materijalne štete. U nekim slučajevima i opstanak kompanije može biti doveden u pitanje. Mi Vam predlažemo osiguranje od prekida rada usled zemljotresa kako biste zaštitili sebe i svoje poslovne partnere.

Koji su rizici pokriveni?

  • Potpun ili delimičan prekid ili ometanje osiguranog poslovanja posle imovinske štete.

Šta možete da osigurate?

Predmet osiguranja mogu biti:

  • izgubljena dobit i
  • fiksni troškovi poslovanja

Dodatne pogodnosti:

  • Nadoknađujemo Vam troškove za otklanjanje i smanjenje štete,
  • Izdaci za raščišćavanje i rušenje, biće Vam nadoknađeni.