Za stanovništvo

Prekid rada usled požara (šomaž)

Iako sam požar ili elementarne nepogode same po sebi mogu da izazovu veliku štetu, nekada njihove posledice koje se ogledaju kroz prekid poslovnih aktivnosti mogu da izazovu nesagledivo veću štetu od materijalne. U nekim slučajevima i opstanak kompanije može biti doveden u pitanje. Mi Vam predlažemo osiguranje od prekida rada usled požara i drugih opasnosti kako biste zaštitili sebe i svoje poslovne partnere.

Koji su rizici pokriveni?

Naša polisa nudi Vam zaštitu ukoliko do prekida rada dođe usled:

 • požara i udar groma
 • eksplozije
 • oluje
 • gráda
 • udara sopstvenog motornog vozila i sopstvene pokretne radne mašine u osigurani građevinski objekat
 • pada letelice
 • manifestacija i demonstracija

Kako biste obezbedili potpunu zaštitu svoje imovine, predvideli smo mogućnost izbora brojnih dopunskih pokrića:

 • poplava, bujica i visoka voda
 • klizanje tla i odronjavanje zemljišta
 • sleganje tla
 • snežna lavina
 • iscurenje tečnosti (lekaža)
 • izlivanje vode iz vodovodnih i kanalizacionih cevi
 • samozapalenje zaliha
 • izlivanje užarene tečne rastopljene mase
 • udara nepoznatog motornog vozila u osigurani objekat

Šta možete da osigurate?

Predmet osiguranja mogu biti:

 1. izgubljena dobit
 2. fiksni troškovi poslovanja

Dodatne pogodnosti:

 • Nadoknađujemo Vam troškove za otklanjanje i smanjenje štete.