Za stanovništvo

Pokretna tehnika

Aparati i uređaji obezbeđuju Vam neometano obavljanje delatnosti. Međutim, oni su izloženi različittim spoljašnjim uticajima, naročito kada poslovni proces zahteva njihovo stalno pomeranje. Zato ne dozvolite da neočekivani kvar ili nespretno rukovanje i nehat ometa Vaše poslovanje i izazove neplanirane troškove.

Koji su rizici pokriveni i kada?

Osiguravajuća zaštita pruža se od oštećenja, uništenja ili nestanka osigurane stvari ostvarenjem osiguranog slučaja i to:

 • za vreme prevoza ili prenosa zbog udesa motornog vozila, plovila ili letilice,
 • za vreme upotrebe,
 • za vreme uskladištenja,

I to od sledećih opasnosti:

 • požara i udara groma,
 • eksplozije,
 • oluje,
 • gráda,
 • poplave i bujice,
 • izlivanja vode iz instalacija,
 • loma mašina,
 • krađe i razbojništva.

Šta možete da osigurate?

 • Predmet osiguranja mogu biti prenosivi uređaji, instrumenti i aparati, koji se koriste na terenu, a služe za merenje, kontrolu, medicinska geološka i hidrogeološka istraživanja, analizu, dijagnostiku i snimanje (tehničko i medicinsko) i slično, a koji nisu sastavni deo motornog vozila, plovila ili letilice kojima se vrši prenos radi korišćenja i to: mehanički, hidraulički, pneumatski, električni, optički, elektronski, laserski uređaji, ultrazvučni aparati, izotopski,
 • Prenosivi izvori i pretvarači energije, koji služe za napajanje osigurane prenosne tehnike (uređaja, aparata i instrumenata) ili u druge svrhe,
 • Aparati i uređaji koji se koriste u preduzeću (rashladni uređaji, kuhinjski aparati, televizijski prijemnici, uređaji za prenos slike i zvuka, muzički uređaji, mašine za pranje i sušenje veša i suđa, uređaji za zagrevanje, usisivači, elektrčnini alati, računari sa pratećom opremom, elektronski sistemi za zaštitu i nadzor), a koje ovlašćena kompanija za lizing daje u najam na određeni period.

Dodatne pogodnosti:

 • Nadoknađujemo Vam troškove za otklanjanje i smanjenje štete.