Za stanovništvo

Zalihe u hladnjačama

Ukoliko je Vaša delatnost hlađenje ili čuvanje zaliha robe na niskim temperaturama, odnosno u kontrolisanoj atmosferi ili smrznutom stanju, ukoliko se plašite od uništenja ili oštećenja svojih zalila ili promene uslova hlađenja, ovo je osiguranje za Vas.

Koji su rizici pokriveni?

Naša polisa obezbeđuje Vam zaštitu od:

 • požara i udar groma,
 • eksplozije,
 • oluje,
 • gráda,
 • udara sopstvenog motornog vozila i sopstvene pokretne radne mašine u osigurani građevinski objekat,
 • pada letelice,
 • manifestacija i demonstracija,
 • provalne krađe,
 • nepredviđenog oštećenja uređaja za hlađenje ili nestanka električne energije, koje može da prouzrokuje:
  – promenu režima hlađenja,
  – potpuni prestanak hlađenja,
  – štetno delovanje sredstava za hlađenje na uskladištene predmeta osiguranja,
  – onemogućavanje održavanja ugovorene ili uobičajene temperature i vlažnosti vazduha i kontrolisane atmosfere u hladnjači

Kako biste obezbedili potpunu zaštitu svoje imovine, predvideli smo mogućnost izbora brojnih dopunskih pokrića:

 • poplava, bujica i visoka voda,
 • klizanje tla i odronjavanje zemljišta,
 • snežna lavina,
 • iscurenje tečnosti (lekaža),
 • izlivanje vode iz vodovodnih i kanalizacionih cevi.

Šta možete da osigurate?

Predmet osiguranja mogu biti:

zalihe robe za prodaju ili preradu smeštene u izgrađenim hladnjačama preduzeća, veletrgovačkih preduzeća, luka, industrijskih preduzeća za proizvodnju ili preradu prehrambenih proizvoda, pića i napitaka, lekova, seruma i vakcina, proizvodnju hemijskih I tehničkih proizvoda, koji zahtevaju uskladištenje na niskim temperaturama.

Dodatne pogodnosti:

 • Izdaci za raščišćavanje i rušenje, biće Vam nadoknađeni,
 • Nadoknađujemo Vam troškove za otklanjanje i smanjenje štete.