Za stanovništvo

Zemljotres

Elementarne nepogode mogu imati razmere najvećih svetskih katastrofe, jer su to situacije koje nastaju brzo, uglavnom se ne mogu predvideti i što je najgore, nemoguće ih je zaustaviti. Osim poplava, požara i oluja, visoko na lestvici svetskih užasa su i zemljotresi, koji svojom razornom snagom ruše sve pred sobom. U samo jednom trenutku mogu nestati cele kuće, zgrade i drugi objekti u koje ste celog života ulagali.

Koji su rizici pokriveni?

U slučaju zemljotresa pokrivamo oštećenja nastala usled:

 • Direktnog udara zemljotresa,
 • Požara illi eksplozije, koji nastanu kao posledica zemljotresa,
 • Udara delova objekata ili predmeta, koje je zemljotres bacio na osiguranu imovinu.

Šta možete da osigurate?

Predmet osiguranja mogu biti:

 • Objekti sa pripadajućim instalacijama,
 • Oprema (nameštaj, mašine, aparati i uređaji),
 • Zalihe sirovina, polugotovih i gotovih proizvoda, robe,
 • Objekti u izgradnji i montaži,
 • Kalupi, mustre, šabloni, novac i novčana sredstva,
 • Lična imovina zaposlenih,
 • Neophodni troškovi za preduzimanje preventivnih mera i smanjenja štete.

Dodatne pogodnosti:

 • Nadoknađujemo Vam troškove za otklanjanje i smanjenje štete,
 • Izdaci za raščišćavanje i rušenje, biće Vam nadoknađeni.