Za stanovništvo

Požar

Godišnje se u našoj zemlji zabeleži oko 5.000 požara i eksplozija, a najveći broj nesreća događa se u stambenim zgradama i mestima gde boravi mnogo ljudi: često se požar ne uoči dovoljno rano da bi se sprečilo njegovo razarajuće delovanje.

Adekvatna preventiva je neophodna kako bi se požar izbegao, a polisa osiguranja je neophodna kako bi se smanjile eventualne štetne posledice

Koji su rizici pokriveni?

Naša polisa nudi Vam, pre svega, zaštitu od osnovnih imovinskih rizika:

 • požara i udar groma
 • eksplozije
 • oluje
 • gráda
 • udara sopstvenog motornog vozila i sopstvene pokretne radne mašine u osigurani građevinski objekat
 • pada letelice
 • manifestacija i demonstracija

Kako biste obezbedili potpunu zaštitu svoje imovine, predvideli smo mogućnost izbora brojnih dopunskih pokrića:

 • poplava, bujica i visoka voda,
 • klizanje tla i odronjavanje zemljišta,
 • snežna lavina,
 • iscurenje tečnosti (lekaža),
 • izlivanje vode iz vodovodnih i kanalizacionih cevi,
 • samozapalenje zaliha,
 • izlivanje užarene tečne rastopljene mase.

Predmet osiguranja mogu biti:

 • poljoprivredna gazdinstva
 • građevinski objekti različite namene sa svim pripadajućim delovima i svim ugrađenim instalacijama i opremom
 • nameštaj, mašine, uređaji i oprema
 • roba u trgovinskim radnjama, ugostiteljskim objektima, zanatskim i industrijskim preduzećima
 • zalihe sirovina, repromaterijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda
 • zalihe drva i uglja
 • šume, oborena stabla i obrađeno drvo na šumskom području
 • brane, pruge, mostovi, kejovi, trotoari i sl.
 • muzeji i izložbe
 • pozorišta, bioskopi, cirkusi i sl.
 • sajmovi
 • crteži, planovi, poslovne knjige, kartoteke, datoteke, modeli, kalupi, šabloni, gotov novac, hartije od vrednosti i druga dokumenata
 • Investiranje u Vašu bezbednost i ugradnju protivpožarne opreme može Vam doneti pogodnosti kod zaključenja osiguranja.
 • Nadoknađujemo Vam troškove za otklanjanje i smanjenje štete.
 • Izdaci za raščišćavanje i rušenje biće Vam nadoknađeni.