Za stanovništvo

Osiguran biznis

Osiguranje imovine i imovinskih interesa mikro, malih i srednjih pravnih lica obezbediće Vam pokriće za štete, ukoliko do njih dođe, kako biste što pre nastavili da radite i zarađujete.

Osigurani biznis će Vam obezbediti finansijsku nadoknadu ako dođe do materijalnih šteta i prekida rada. Iako neće sprečiti provalnike ili požar, polisa osiguranja će obezbediti sredstva da se biznis što pre ponovo osposobi.

ŠTA SE MOŽE OSIGURATI?

OBAVEZNI PAKET:

 • oprema
 • zalihe osiguranika i zalihe trećih lica
 • stvari zaposlenih
 • novac i novčane vrednosti

DOBROVOLJNI PAKET:

 • građevinski objekti osiguranika i trećih lica
 • ulaganje u tuđe građevinske objekte

Sledite svoj san i budite najbolji u onome što radite, a nama prepustite brigu o nepredvidivim situacijama.

Koji rizici su pokriveni?

OSNOVNO POKRIĆE

 • požar, udar groma, eksplozija, oluja, grad, građanski nemiri, pritisak snega, izlivanje vode iz instalacija

OPŠTE PROŠIRENJE POKRIĆA:

 • prekid rada usled ostvarenja opasnosti iz osnovnog pokrića

POSEBNA PROŠIRENJA POKRIĆA ZA OBAVEZNI PAKET:

 • poplava i bujica
 • provalna krađa i razbojništvo
 • razbojništvo za vreme manipulacije novcem na blagajni
 • lom mašina, aparata i uređaja

POSEBNA PROŠIRENJA POKRIĆA ZA DOBROVOLJNI PAKET:

 • lom stakala na građevinskom objektu
 • lom vodovodnih i kanalizacionih instalacija u sklopu građevinskog objekta

DODATNA POKRIĆA:

 • kombinovano osiguranje pokretne tehnike
 • opšta odgovornost iz delatnosti za štete pričinjene trećim licima, sa mogućnošću proširenja na odgovornost poslodavca

Uz polisu osiguranja možete se fokusirati na razvoj sopstvenog poslovanja, a nama prepustiti brigu o nepredvidivim situacijama.

Zaštitite na vreme imovinu u koju ste uložili novac, ideje i emocije.