Za stanovništvo

Roba u prevozu

Osiguranje robe i interesa uz robu u domaćem i međunarodnom prevozu brodom, železnicom, drumskim prevoznim sredstvima, avionom i poštom, jedina je prava zaštita vlasnika robe od gubitka koji može pretrpeti.

U prevozu od mesta otpreme do odredišta, roba je izložena različitim rizicima koji mogu uzrokovati njeno oštećenje ili gubitak. Oštećenjem ili uništenjem robe tokom prevoza, vlasnik će pretrpeti i štetu na interesima koji su vezani za robu (zavisni troškovi transporta, špedicije, osiguranja, carine).

Nudimo Vam veoma povoljne uslove i cene osiguranja po pojedinačnim ili generalnim polisama. Zaključenjem Generalne polise osiguranja robe u prevozu odnosno Ugovora o otvorenom pokriću, obezbeđujete nižu cenu osiguranja i sigurnost da će sve pošiljke Vaše robe u narednom periodu biti obuhvaćene osiguravajućim pokrićem.

Širinu osiguravajućeg pokrića treba izabrati zavisno od vrste robe, relacije, načina i okolnosti prevoza a njim mogu biti obuhvaćeni:

OSNOVNI RIZICI (vezani neposredno za prevoz, mogu se ostvariti na svakoj robi):

 • pomorska ili saobraćajna nezgoda (brodolom, nasukanje, sudar, udar, iskliznuće, prevrnuće, pad i slično);
 • elementarne nepogode (oluja, visoki talasi, provala oblaka, snežna lavina, poplava, udar groma i slično);
 • požar ili eksplozija

DOPUNSKI RIZICI (mogu se ostvariti samo na određenim vrstama robe):

 • krađa i neisporuka;
 • manipulativni rizici (lom robe, cepanje ambalaže, ulubljenje i slično prilikom utovara, istovara i pretovara) i
 • ostala dopunska pokrića (pokisnuće, rđa, brodsko znojenje, curenje tečnosti i slično).

Osiguranjem OD SVIH RIZIKA, obuhvaćeni su navedeni osnovna i dopunska pokrića.

 • SPECIFIČNI RIZICI su rizici koji su vezani za prirodna svojstva robe a verovatnoća njihovog ostvarenja je vrlo velika. U specifične rizike spadaju: kvar mesa iz bilo kog uzroka, bombaža konzervi iz bilo kog uzroka, kvar svežeg voća i povrća iz bilo kog uzroka, žižljivost zrnaste robe iz bilo kog uzroka, samozapaljenje iz bilo kog uzroka, manjak iz bilo kog uzroka i drugi. Osiguranje ovih rizika uslovljava se posebnom kontrolom robe pre utovara, uz pokriće OD SVIH RIZIKA.
 • RATNI I POLITIČKI RIZICI podrazumevaju svaki ratni akt, rizik štrajka, kao i akta vojnih i političkih vlasti, koji imaju za posledicu gubitak ili oštećenja osigurane robe u međunarodnom pomorskom i vazdušnom prevozu.

Osiguranje robe u prevozu bitan je činilac međunarodne trgovine. U nekim slučajevima, ugovaranje osiguranja robe u prevozu nije dobrovoljan akt vlasnika robe već obaveza. Ova obaveza može nastati:

 • ugovaranjem klauzula CIF i CIP (INCOTERMS 2010);
 • odredbama ugovora o kupoprodaji i
 • po zahtevu akreditivne banke (dokumentarni akreditiv).

INCOTERMS je skup pojmova odnosno izraza kojima se neposredno i iscrpno regulišu ekonomsko-pravni odnosi između prodavca (izvoznika) i kupca (uvoznika). Ugovaranjem određenih klauzula, utvrđuje se koje troškove u vezi sa prevozom, osiguranjem, manipulacijom robom i slično snosi prodavac a koje kupac ali i momenat u kojem vlasništvo nad robom (rizik za oštećenje odnosno uništenje) prelazi sa prodavca na kupca.

Wiener Städtische osiguranje a.d.o. Beograd pružiće Vam profesionalnu i efikasnu uslugu ispostavljanjem polisa osiguranja robe u prevozu koje zadovoljavaju sve zahteve iz INCOTERMS-a i akreditiva. Podrazumeva se brza i stručna procena i likvidacija šteta.

Na Vaš zahtev a na osnovu obrasca iz priloga popunjenog trenutno poznatim podacima, dostavićemo Vam informativnu ponudu za osiguranje robe u prevozu.

Zahtev za ponudu