Za stanovništvo
Wiener Main Wiener Main
DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

S pažnjom prema važnom

Zdravi možemo sve.

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

„Zdrav čovek ima hiljadu želja. Bolestan samo jednu.“

Životni stil današnjeg poslovnog čoveka ne ostavlja mnogo vremena za brigu o ličnom zdravlju i zdravlju njegove porodice. Zbog toga moderna medicinska usluga mora da bude lako dostupna, visoko kvalitetna i efikasna. Uz Wiener Städtische dobrovoljno zdravstveno osiguranje Vašim zaposlenima pružićete stalnu zaštitu i time povećati njihovo zadovoljstvo. Na taj način uticaćete i na bolju produktivnost svoje kompanije.

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje (DZO) je vrsta osiguranja koje omogućava efikasan vid medicinske zaštite, kao i pokriće za najkvalitetnije lečenje u zdravstvenim ustanovama.

Polisa obezbeđuje:

 • usluge najboljih lekara
 • dostupnost našeg stručnog osoblja 7 dana u nedelji, 24 časa dnevno
 • brzo i lako zakazivanje pregleda, bez čekanja i nepredviđenih odlaganja
 • slobodu izbora zdravstvene ustanove i lekara kod koga ćete se lečiti
 • usluge u više od 700 privatnih i državnih zdravstvenih ustanova
 • savremene metode lečenja
 • refundaciju troškova lečenja ako se koriste usluge ustanova van naše mreže

Za zakazivanje pregleda, informacije o polisi osiguranja, kao i savetovanje o načinu ostvarivanja Vaših prava, na raspolaganju Vam se nalazi naše stručno osoblje iz Medicinskog Call centra. Oni su Vam dostupni 24 časa, 7 dana u nedelji na broju telefona 011 22 09 808 i putem mejla dzocallcentar@wiener.co.rs.

Osiguranicima dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja dostupna je aplikacija Wiener zdravlje koju je moguće besplatno preuzeti sa „Google Play“ i „App Store“-a.
Aplikacija omogućava brzo i lako zakazivanje pregleda, precizan uvid u osiguravajuće pokriće, prikaz svih dospelih zahteva, kao i mogućnost dostave dokumentacije medicinskoj ustanovi ili Wiener Städtische osiguranju.

NEW BASIC

NEW BASIC paket je skup pregleda i analiza koji zadovoljava najčešće potrebe za medicinskom negom. U okviru vanbolničkog lečenja, možete birati visinu pokrića i njegov obim, kroz ugovaranje dopunskih usluga. Premiju možete uplaćivati mesečno ili godišnje.

Osiguravajuće pokriće: 1.000 EUR – 3.000 EUR

Osnovni paket usluga:  

 • Pregledi lekara
 • Laboratorijska i druga dijagnostika
 • Hitne stomatološke intervencije usled nesrećnog slučaja
 • Zaštita mentalnog zdravlja u kriznim situacijama
 • Hitan sanitetski prevoz
 • Zdravstvena zaštita trudnica*

* osim za New Basic 1.000 EUR

Dopunske usluge:

 • Sistematski pregled
 • Lekovi na recept
 • Fizikalna terapija i medicinska rehabilitacija
 • Oftalmološke usluge
 • Homeopatija i homeopatski lekovi
 • Stomatološke usluge

PREMIUM

PREMIUM paket obuhvata preglede, analize, kao i bolničko lečenje, čime obezbeđujete korišćenje velikog broja medicinskih usluga. Povećanjem iznosa pokrića i dopunskim uslugama ostvarujete široku i trajnu medicinsku zaštitu. Premiju možete uplaćivati mesečno ili godišnje.

Osiguravajuće pokriće: 10.000 EUR – 50.000 EUR

Paket usluga: 

 • Pregledi lekara
 • Laboratorijska i druga dijagnostika
 • Hitne stomatološke intervencije usled nesrećnog slučaja
 • Hitan sanitetski prevoz
 • Kućno lečenje/dijagnostika
 • Zaštita mentalnog zdravlja u kriznim situacijama
 • Bolničko lečenje
 • Zdravstvena zaštita trudnica i beba

Dopunske usluge:

 • Sistematski pregled
 • Lekovi na recept
 • Fizikalna terapija i medicinska rehabilitacija
 • Oftalmološke usluge
 • Homeopatija i akupunktura, homeopatski lekovi
 • Stomatološke usluge

MAXIMA

Ovo dobrovoljno zdravstveno osiguranje može se zaključiti u okviru kolektivnog dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja.

MAXIMA paket obuhvata bolničko i vanbolničko lečenje. Visoko osiguravajuće pokriće od 100.000 EUR pružiće izuzetnu zaštitu od rizika i sume koje garantuju temeljnu i kvalitetnu zaštitu.

Osnovni paket usluga:  

 • Bolničko lečenje
 • Hitne stomatološke zdravstvene usluge
 • Kućno lečenje
 • Ambulantni pregledi
 • Laboratorijska, rendenska i druga dijagnostika
 • Hitan sanitetski prevoz
 • Patronažna nega
 • Lekovi na recept
 • Mentalno zdravlje
 • Medicinska rehabilitacija
 • Medicinsko-tehnička pomagala i implanti
 • Ortopedski ulošci

Dopunske usluge:

 • Oftamološke usluge
 • Stomatološke usluge

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje može se ugovoriti i za strane državljane koji su na privremenom boravku i radu u Srbiji, kao i za članove njihovih porodica.

MAXIMA paket obuhvata bolničko i vanbolničko lečenje. Visoko osiguravajuće pokriće od 100.000 EUR pružiće izuzetnu zaštitu od rizika i sume koje garantuju temeljnu i kvalitetnu zaštitu.

Osnovni paket usluga:  

 • Bolničko lečenje
 • Hitne stomatološke zdravstvene usluge
 • Kućno lečenje
 • Ambulantni pregledi
 • Laboratorijska, rendenska i druga dijagnostika
 • Hitan sanitetski prevoz
 • Patronažna nega
 • Lekovi na recept
 • Mentalno zdravlje
 • Medicinska rehabilitacija
 • Medicinsko-tehnička pomagala i implanti
 • Ortopedski ulošci

Dopunske usluge:

 • Oftamološke usluge
 • Stomatološke usluge

Svedoci smo da je, nažalost, iznenadni nastanak težih bolesti i neophodnih hirurških intervencija svakodnevno u porastu, ali i da je starosna granica nastanka istih sve niža.

Svedoci smo da je, nažalost, iznenadni nastanak težih bolesti i neophodnih hirurških intervencija svakodnevno u porastu, ali i da je starosna granica nastanka istih sve niža.  Srećom, teže bolesti mogu da se leče, kada se dijagnostikuju na vreme. Ali tada nam je potreban novac.

Kako ga obezbediti?

Uz Wiener Städtische kolektivno osiguranje za slučaj nastanka težih bolesti  i hirurških intervencija pružićete svojim zaposlenima osiguravajuće pokriće za osam težih bolesti, kao i za slučaj mnogih iznenadnih hirurških intervencija, 24 časa dnevno.

Pored Vaših zaposlenih, u osiguranje se mogu uključiti i članovi njihovih  porodica, ukoliko sa osiguranikom – zaposlenim žive na istoj adresi (bračni drug, biološka i usvojena deca).

Osigurana suma za slučaj teže bolesti (RSD)Osigurana suma za slučaj hirurške intervencije (RSD)Mesečna premija po zaposlenom (RSD)
500.000,00500.000,00625,00
300.000,00300.000,00375,00
100.000,00200.000,00191,70

100% osigurane sume isplaćuje se u slučaju nastanka:

 • malignih tumora
 • akutnog infarkta miokarda
 • bypass-operacije koronarnih arterija
 • hroničnog otkazivanje bubrega
 • transplantacije organa
 • kvadriplegije
 • cerebrovaskularnog insulta – šloga
 • zakonskog i funkcionalnog ili potpunog slepila

U slučaju nastupanja neke od navedenih bolesti, Osiguravač je u obavezi da korisniku osiguranja isplati naknadu i to:

 • 50% ugovorene osigurane sume za teže bolesti ako kod osiguranika nastupi teža bolest u prvih 6 meseci trajanja osiguranja;
 • ugovorenu osiguranu sumu za teže bolesti ako je kod osiguranika teža bolest nastala kao posledica povrede;
 • ugovorenu osiguranu sumu za teže bolesti ukoliko je kod osiguranika teža bolest nastala nakon isteka 6 meseci trajanja osiguranja

Naknada za hirurške intervencije isplaćuje se  prema Klasifikaciji hirurških intervencija, koja je sastavni deo uslova osiguranja.

U nastavku možete preuzeti uslove osiguranja koji su trenutno na snazi. Za sve prethodne verzije uslova osiguranja, molimo da nas kontaktirate: office@wiener.co.rs.

Opšti uslovi Dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja
Posebni uslovi za Dobrovoljno zdravstveno osiguranje za pokriće troškova lečenja
Posebni uslovi za kolektivno osiguranje lica za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija

Obrasce za prijavu osiguranog slučaja možete preuzeti ovde.