Vienna Insurance Group

Vienna Insurance Group (VIG) je vodeća osiguravajuća grupacija u Austriji i Centralnoj i Istočnoj Evropi. Oko 50 kompanija u 25 zemalja iz Grupe sa dugogodišnjom tradicijom, jakim brendovima i bliskim odnosom sa klijentima. 

KAO VODEĆA OSIGURAVAJUĆA KOMPANIJA NA SVOJIM KLJUČNIM TRŽIŠTIMA, VIENNA INSURANCE GROUP PRUŽA SVOJIM KLIJENTIMA IZUZETAN PORTFOLIO PROIZVODA I USLUGA U SVIM SEGMENTIMA ŽIVOTNOG I NEŽIVOTNOG OSIGURANJA.

U AUSTRIJI I U CENTRALNOJ I ISTOČNOJ EVROPI – KAO KOD KUĆE

Tokom svoje duge tradicije kroz istoriju – počeci kompanije u Austriji sežu do daleke 1824. godine – VIG je uspešno prevazilazio sve istorijske izazove i često je preuzimao ulogu pionira. Tako je bilo i 1990, kada je Wiener Städtische među prvim zapadnoevropskim osiguravajućim kompanijama prepoznao uzbudljive mogućnosti rasta u Centralnoj i Istočnoj Evropi i iskoristio priliku da uđe na tržište bivše Čehoslovačke. Bila je to polazna tačka za dalju ekspanziju. Usledila je Mađarska 1996, Poljska 1998, Hrvatska 1999 i Rumunija 2001. godine – da pomenemo samo nekoliko primera. VIG sada posluje na 25 tržišta i ponosan je na svoju široku geografsku  rasprostranjenost. 

BROJ JEDAN NA SVOJIM KLJUČNIM TRŽIŠTIMA

Pored Austrije, ključna tržišta na kojima VIG posluje su Češka Republika, Slovačka, Poljska, Rumunija, Bugarska, Hrvatska, Mađarska, Srbija i Ukrajina. Tržišno učešće VIG-a od oko 19% čini da ova osiguravajuća kompanija bude broj jedan na ovim tržištima, a VIG neprekidno radi da tu poziciju dodatno pojača.

Više od polovine fakturisane premije u 2014. dolazi sa tržišta regiona Centralne i Istočne Evrope, što je impresivan dokaz da je strategija expanzije VIG-a uspešna. S obzirom na ekonomske procese približavanja u Centralnoj i Istočnoj Evropi i povećanu potrebu za osiguranjem koje to nosi sa sobom, značaj ovog regiona će i dalje da raste.

VIG RE, reosiguravajuća kompanija koju je VIG osnovao 2008. godine, ima sedište u Češkoj Republici, čime se dodatno naglašava značaj regiona Centralne i Istočne Evrope kao tržišta na kome VIG očekuje rast.

mapa

 25 TRŽIŠTA, JEDAN CILJ: NASTAVITI ZAJEDNIČKI USPEH

Uprkos širokoj lepezi zahteva klijenata i uslova na pojedinačnim tržištima, VIG svuda ima jedan jedinstven cilj: da nastavi svoj poslovni uspeh pružajući klijentima najbolju moguću osiguravajuću zaštitu.

Na VIG-u je ogromna odgovornost, a kompanije VIG Grupe su u potpunosti opredeljene da ispune ovu odgovornost koristeći napredne savetodavne usluge i fleksibilan portfolio proizvoda. Zahvaljujući širokoj mreži servisnih centara i različitih kanala distribucije, korisnicima je omogućeno ispunjavanje zahteva. Istovremeno, Grupa se oslanja na afirmisane regionalne brendove koji se nalaze pod „kišobranom“ Vienna Insurance Grupe, a da ne izgube svoj sopstveni identitet i individualnu snagu.

Upravo te pojedinačne osobenosti i prednosti ovih kompanija čine VIG snažnom porodicom.

STABILNOST ZASNOVANA NA OBAVEZUJUĆIM VREDNOSTIMA I FOKUSIRANJE NA KLJUČNE KOMPETENCIJE

Vienna Insurance Grupa je napredan osiguravač visoko svestan rizika posla kojim se bavi. Njene aktivnosti su u potpunosti fokusirane na osnovnu delatnost – osiguranje. Međutim, Vienna Insurance Grupa nudi različite oblike sigurnosti ne samo svojim klijentima. Sigurnost, pouzdanost, poverljivost i solidarnost takođe dobijaju najveći prioritet u odnosu sa poslovnim partnerima, zaposlenima i akcionarima. Etičke vrednosti kao što su poštenje, integritet, liderstvo u velikim i malim stvarima, raznovrsnost, jednake šanse i okrenutost ka korisnicima predstavljaju osnov za sve poslovne odluke.