Za stanovništvo

Genus femininum, ginekološka ordinacija

Delatnosti: ginekologija

Adresa: Kralja Milana IV 58

Mesto: 34000 Kragujevac

Telefon: 034 360 330

Mob: 065 360 33 00

Website: http://www.genusfemininum.com/


Povratak na mrežu zdravstvenih ustanova