Za stanovništvo

Fizioterapeutska ambulanta Andrić

Delatnosti: fizijatrija, radiologija - ultrazvučna dijagnostika

Adresa: Miloja Pavlovića TC Šumadija 9

Mesto: 34000 Kragujevac

Telefon: 034/361-203

Mob: 063/605-447

E-mail: dandrickg@gmail.com

Website: http://www.fizioandric.com

Facebook: https://m.facebook.com/FizioterapeutskaAmbulantaAndric/

Instagram: https://www.instagram.com/fizioandrickg/?hl=en


Radno vreme
od ponedeljka do petka: 09.00-20.00 h
subotom: 09.00-13.00 h

Povratak na mrežu zdravstvenih ustanova