Za stanovništvo

Experta, specijalistička ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Delatnosti: fizikalna medicina

Adresa: Grčkoškolska 3

Mesto: 21000 Novi Sad

Telefon: 021 522 793

Website: http://www.fizijatar.co.rs/


Radno vreme
od ponedeljka do petka: 08,30 - 19,30h

Povratak na mrežu zdravstvenih ustanova