Za stanovništvo

Euromedik, poliklinika

Delatnosti: dermatologija, dijetetika i nutricionizam, endokrinologija, fizijatrija, fizikalna medicina, gastroenterologija, ginekologija, hematologija, hirurgija, interna medicina, kardiologija, laboratorija, magnetna rezonanca, neurologija, neuropsihijatrija, oftalmologija, opšta hirurgija, opšta medicina, ORL, psihijatrija, radiologija, radiologija - RTG, radiologija - RTG i ultrazvuk, radiologija - ultrazvučna dijagnostika, reumatologija

Adresa: Višegradska 20

Mesto: 11000 Beograd

Telefon: 011 3650 660, 3650 700, 266 0111, 266 0000

Mob: 062 800 38 45

E-mail: domzdravljaeuromedik@gmail.com

Website: http://www.euromedic.rs


Povratak na mrežu zdravstvenih ustanova