Za stanovništvo

Euromedic Diagnostic, poliklinika

Delatnosti: dermatologija, endokrinologija, gastroenterologija, ginekologija, hematologija, hirurgija, interna medicina, kardiologija, laboratorija, magnetna rezonanca, neurologija, oftalmologija, opšta hirurgija, opšta medicina, pulmologija, radiologija, radiologija - RTG, radiologija - RTG i ultrazvuk, radiologija - ultrazvučna dijagnostika, reumatologija, urologija

Adresa: Alekse Nenadovića 8

Mesto: 11000 Beograd

Telefon: 011/344-1517

E-mail: euromediklabslavija@gmail.com

Website: https://euromedic.rs


Povratak na mrežu zdravstvenih ustanova